Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Ökad trygghet och valfrihet inom äldreboenden

Vi ser en framtid där allt fler människor blir äldre och friskare. Kraven på boenden för äldre förändras allt snabbare. Valfrihet inom äldrevården bör därför finnas i varje kommun senast 2014, annars hotar lagstiftning, skriver moderata riksdagsledamöter i ett svar till Irene Fällström.

Publicerad: 25 augusti 2011, 13:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Sedan Alliansregeringen vann valet 2006 har vi arbetat för att ålderdom ska innebära trygghet och inte medföra oro för framtida boende och omsorg. Valfrihet inom äldrevården bör finnas i varje kommun senast 2014. Har vi inte nått det målet ska tvingande lagstiftning övervägas.

Lagen om ett valfrihetssystem motsvarar i hög grad begreppet äldrepeng. I ett sådant system kan den äldre, förutom att välja vårdgivare, köpa tilläggstjänster för olika behov som inte omfattas i vanlig hemtjänst. Även möjligheten till rutavdrag är av värde för äldre och skapar tillfällen att påverka sin livssituation.

Det är viktigt att särskilja den offentligt finansierade vården, från ett allmänt behov av bra boende på äldre dagar. Vi ser ett ökat behov av boenden för äldre som inte kan eller vill bo kvar i det gamla hemmet, men som inte har något större behov av vård eller omsorg. Det är trygghet och gemenskap som lockar; ett mellanting mellan ordinära boendet och särskilt boende. Seniorvillor.se är ett exempel på nya marknader där äldre bor i sina egna hem, med trygget och stöd i omgivningen.

Efter att Äldreboendedelegationen presenterade sitt betänkande lagstiftade vi om trygghetsboenden. Trygghetsboende kan finnas i privat flerfamiljshus eller inom ramen för en bostadsrättsförening. Eventuellt vårdbehov ska tillgodoses av hemtjänsten eller av privata vårdgivare och bostaden som sådan kräver ingen biståndsbedömning. 2007 införde regeringen ett investeringsstöd om 500 miljoner kr per år för särskilda boenden med heldygnsomsorg. 2009 utökades det till att omfatta trygghetsbostäder. Regeringen arbetar vidare med att utveckla det statliga stödet för olika boendelösningar.

Äldres önskemål om boenden förändras över tid. Vi ser ett ökat behov av att utveckla mångfalden av äldreanpassade boenden. Här kan fastighetsägare, byggföretag och en rad privata aktörer inom tjänster och omsorg bidra med nya lösningar, utan att välfärdstjänsternas finansiering behöver förändras.

För moderaterna är det viktigt att äldre par får bo tillsammans. Vi har infört stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar för detta som ger äldre denna möjlighet, trots att vårdbehovet förändrats för ena eller båda parterna. Undersökningar visar att äldre par som lever tillsammans upplever trygghet och frid som inte någon vård kan skapa.

Satsningarna i aktuella avseenden uppgår till sammanlagt 1,1 miljarder kronor under mandatperioden. Tillsammans med det tidigare beslutade investeringsstödet uppgår satsningarna totalt till 1,7 miljarder kronor.

För att den reguljära bostadsmarknaden ska fungera väl har Alliansregeringen genomfört åtgärder med syfte att bostadskonsumenternas efterfrågan ska tillgodoses på ett bättre sätt. För att förbättra planprocessen och skapa grundförutsättningar för ökat byggande har en ny plan- och bygglag trätt i kraft 2 maj i år. Långsiktiga och hållbara spelregler har skapats för bostadsmarknadens aktörer, bland annat avskaffade byggsubventioner, nya regler för kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag och nya hyressättningsregler. Detta är några exempel på genomförda reformer från förra mandatperioden. De nya reglerna gör det bland annat mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter, vilket kan bidra till ökat byggande och fler bostäder även för äldre.

Anti Avsan, riksdagsledamot (M)
Margareta B Kjellin, riksdagsledamot (M)

Anti Avsan, riksdagsledamot (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev