Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Oacceptabel äldreomsorg kräver krafttag

Bryt den nedåtgående spiralen – inför ett nationellt system för spridning av goda exempel som förbättrar äldreomsorg och hemtjänst, uppmanar PRO.

Publicerad: 10 september 2015, 10:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HemtjänstÄldrevård

Att bli bortglömd eller möta 35 olika personer under en tvåveckorsperiod är fullständigt oacceptabelt och inte en värdig äldreomsorg. Kontinuiteten i omsorgen måste förbättras. Antalet personer som den äldre möter måste bli färre. Medmänskligheten måste tillbaka och minutkontrollen måste bort.

Uppdrag Granskning rapporterar ännu en gång (9/9) om missförhållanden i äldreomsorgen. Debatten blossar upp likt ett tomtebloss och slocknar lika snabbt igen. Stressad personal, dålig arbetsmiljö och avsaknad av helhetsansvar som leder till en bristfällig vård och omsorg för den äldre är inga nyheter för oss i PRO.

Problemet är att det inte blir bättre. För trots att brister inom äldreomsorgen är väl belagda och att äldre människor far illa händer allt för lite som förbättrar vården och omsorgen för äldre.

PRO:s medlemmar har, genom PRO:s egen Äldrebarometer, betygsatt hur äldrevänliga landets kommuner är utifrån bland annat kvaliteten på äldreomsorgen, tillgången på äldreboenden och samhällets stöd och anpassning till äldres levnadsvillkor. Resultaten för 2015 visar på en tillbakagång under de senaste åren.

Vården och omsorgen om de äldre ska alltid utgå från den enskilde äldres behov och vara individanpassad. Centralt för att den äldre ska känna trygghet och tillit är personalen inom äldreomsorgen. Men förutsättningarna för personalen inom hemtjänsten att göra ett bra arbete är ofta dåliga. Det visar inte minst inslaget i Uppdrag Granskning. Många vittnar om tidsnöd och att de inte hinner med det som de äldre har rätt till enligt biståndsbeslut. Uteblivna insatser skapar problem för den som är beroende av hjälp och stressar personalen. Och kvalitén i hemtjänsten blir naturligtvis sämre.

Men det finns också väl fungerande verksamhet inom äldreomsorgen. I Skönsmon i Sundsvall har man lyckats förbättra personalkontinuiteten hos de äldre och minska sjukfrånvaron hos personalen genom att förändra organisationen. Personalen arbetar i mindre team och har fått större inflytande över planering och schemaläggning. Minutkontrollen har tagits bort. Då blir både de äldre och personalen nöjda.

Frågan är varför de goda exemplen inte sprids utan förblir isolerade öar? Vi menar att ett nationellt system för spridning av goda exempel är en god idé.

Vi är övertygade om att de missförhållanden som år efter år påtalas går att åtgärda – men det är bråttom och kräver krafttag från politiskt håll. Fortsätter utvecklingen i den nedåtgående spiral vi nu ser kommer det att vara omöjligt att rekrytera medarbetare till äldreomsorgen.

För att äldre ska få en sammanhållen och individanpassad vård och omsorg krävs helhetssyn, kontinuitet och samarbete över professions- och organisationsgränser. Det i sin tur kräver att omprövningar av arbetssätt, rutiner, värderingar och attityder görs.

Dagens situation duger inte. Regeringen har nu tillsatt en utredning om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Det är bra, men den har en tuff uppgift framför sig. Vi i PRO kommer, genom vårt deltagande i kommunernas pensionärsråd (KPR), att bevaka varje enskild kommun och lyfta problemen.

Vi kommer också att kontrollera att de pengar som regeringen satsat på ökad bemanning i äldreomsorgen faktiskt används till mer personal. Avgörande är att de äldre måste få inflytande över sin egen situation. Medmänskligheten måste finnas i äldreomsorgen. Det sparar både mänskligt lidande och ekonomiska resurser.

Christina Tallberg, ordförande PRO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HemtjänstÄldrevård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev