Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Ny lag tvingar kommuner ta tillbaka äldreboenden

Publicerad: 31 augusti 2017, 09:15

Jag har inga problem med tillstånd, men det måste vara samma regler som gäller oavsett om det är en privat eller kommunal utförare, säger Norlandia Cares vd Kerstin Stålskog.

Nya tillståndsregler kan tvinga kommuner att återta äldreboenden som drivs privat på entreprenad. Reglerna har tagit kommuner och företagen på sängen. 800 boenden ska tillståndsgrans­kas, nära hälften riskerar att inte klara kraven.

Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Sedan den 15 april i år måste privata utförare som vill driva äldreboenden på entreprenad på kommuners uppdrag ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Vid avslag tvingas kommunen ta tillbaka verksamheten – som i kommunal regi kan fort­sätta som vanligt. Kommunerna omfattas inte av tillståndsplikten.
– Det är en allvarlig situa­tion för hela äldreomsorgen. Konsekvenserna av lagstiftningen är inte tillräckligt utredda och redovisade, säger Sabina Joyau, näringspolitisk expert på Vårdföre­tagarna.

En undersökning som Vård­företagarna har gjort bland sina medlemmar visar att nästan hälften av deras verksamheter som drivs på entreprenad (380 av 836) riskerar att inte uppfylla kraven och därmed inte få tillstånd.
Äldre och undermåliga lokaler anses vara största problemet. Nära hälften av dem som svarat bedömer att lokalerna inte uppfyller Ivos krav för att bevilja tillstånd.

Oron bland omsorgsbolagen är nu stor:
– Det är väldigt svårt och byråkratiskt att få de här tillstånden. Det kan falla på att ett fönster är för litet eller att det är för många lägenheter på en avdelning. Men ett bolag som har vunnit en entreprenad kan ju inte påverka hur fastigheten ser ut, säger Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef äldreomsorg på Humana.

Humana får stöd i sin uppfattning av Norlandia Care som driver ett fyrtiotal äldre­boenden runt om i landet, de flesta på entreprenadavtal. Bolagets vd Kerstin Stålskog anser att de nya reglerna strider mot lika­behandlingsprincipen.
– Jag har inga problem med tillstånd, men det måste vara samma regler som gäller oavsett om det är en privat eller kommunal utförare. Är lokalerna inte ändamålsenliga enligt Ivo, då är det så även om kommunen sköter driften. Det är ju samma tanter och farbröder som ska bo där, ­säger Kerstin Stålskog.

För både omsorgsbolagen och kommunerna kom den nya lagen som en överraskning. ­
I Vårdföretagens enkät svarade nästan sju av tio medlemsföretag att de inte fått  information om den nya tillståndsplikten från de kommuner där de bedriver verksamhet. Helsingborgs kommun fick veta det av en slump av en privat entreprenör – och kan i dag inte överblicka konsekvenserna.
– Det här kom som en blixt från klar himmel. Förändringen låg gömd i en propp som egentligen inte handlade om särskilt boende för äldre, utan om hvb-hem, säger Niklas Sommelius, stabschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs kommun.

Enligt honom är de nya tillståndsreglerna problema­tiska på flera sätt, eftersom det inte bara är själva verksamheten som ska bedömas.
– Vi vet inte hur Ivo ställer sig till våra fastigheter. Vi är oroliga för handläggnings­tiderna och verksamhets­övergångarna. Det kommer att skapa otrygghet både bland boende, anhöriga och personal. Och jag vet inte ­heller hur vi ska kunna motivera för medborgarna i kommunen att det inte duger att ha verksamhet i lokaler i privat drift, men att det fungerar bra i kommunal regi.
Niklas Sommelius tror att kommunerna lär bli mer sparsamma med att lägga ut boenden på entreprenad.
– Det kanske blir fler egenregilösningar i stället, säger han.

För Norlandia Care och Humana, precis som för alla andra omsorgsbolag, väntar nu en intensiv period av tillståndsansökningar till Ivo. Bolagen har fram till mars på sig att ansöka om tillstånd för befintlig entreprenadverksamhet. Alla nya entreprenadkontrakt måste däremot ha tillstånd på plats från start.
Redan före sommaren bedömdes handläggnings­tiderna vara nio månader. Nu kommer de att bli ännu längre, tror Vårdföretagen.

– Med över 800 tillkommande ärenden riskerar handläggningstiderna att bli väsentligt längre än nio månader. Och det här gör att planerade inflyttningar i nybyggda äldreboenden kommer att få skjutas på oviss framtid. Väldigt olyckligt när många äldre redan i dag får bo hemma lite för länge med hemtjänst, säger Sabina Joyau.
Hon hoppas nu att rege­ringen inför en generell tillståndsplikt och ser över hur tillståndsprocessen kan bli mer effektiv och öppen.

Karolina Palutko Macéus, redaktion@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev