Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Ny lag ökar trycket på socialtjänsten

Den 1 juli ändras reglerna för ekonomiskt bistånd. Syftet med lagändringen är att öka människors delaktighet i samhället. Det är självklart bra, men regeringens förslag får till följd att trycket ökar på en redan pressad yrkesgrupp – socialsekreterarna.

Publicerad: 10 april 2013, 08:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Ekonomiskt biståndSocialtjänsten

Nio av tio socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd upplever redan i dag att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning och kommunerna måste nu ta ansvar för att socialtjänsten får de resurser som krävs.

Propositionen som regeringen nyligen tog beslut om innebär i huvudsak två förändringar i socialtjänstlagen.

• Dels handlar det om förändringar av beräkningen av försörjningsstödet i syfte att minska marginaleffekterna vid arbete. Framöver ska endast 75 procent av arbetsinkomsten ingå vid beräkningen av rätten till försörjningsstöd, istället för som i dag 100 procent.
• Dels handlar det om att kommuner ska få större möjligheter att ställa krav på deltagande i praktik och kompetenshöjande verksamhet för alla som får försörjningsstöd. I dag finns denna möjlighet för personer under 25 år.

Det är positiva förändringar som regeringen föreslår. Lagändringen innebär ett tydligare incitament att arbete och utbildning ska löna sig. Det är viktiga signaler och drivkrafter för den enskilde och ett sätt att minska utanförskapet till förmån för en ökad delaktighet i vårt samhälle. Dessa mål står i fokus för socialtjänstens arbete.

Men, det finns också risker med lagändringen som kommunerna nu måste vara uppmärksamma på. Förändringen kommer att innebära ett vidgat uppdrag för socialtjänsten och därmed ett ökat arbetstryck på en redan pressad verksamhet där personalen arbetar hårt för att upprätthålla den professionella nivån. Såväl arbetsbelastning som förutsättningar och ekonomi kommer att påverkas.

Framför allt är det de ändrade reglerna för deltagande i praktik och kompetenshöjande verksamhet som ligger bakom detta. Socialtjänsten blir nämligen ansvarig för uppbyggnad och genomförande. Samtidigt växer gruppen som omfattas av kraven när åldersgränsen tas bort. Och det blir en betydligt större grupp som socialtjänsten ska prioritera. Det här tar tid – som vi vet att socialsekreterarna inte har i dag. Det kommer också att leda till ökade kostnader – och frågan är om kommunerna fullt ut kommer att kompenseras.

En ny undersökning som Vision har gjort visar att socialsekreterare är en yrkesgrupp med tuffa arbetsvillkor. Fler än åtta av tio, 84 procent, svarar att deras arbetsbelastning är ganska hög eller mycket hög. Ser man enbart till socialsekreterarna som bedömer ekonomiskt bistånd upplever hela 90 procent att de har en mycket hög eller ganska hög arbetsbelastning.

Den ansträngda arbetssituationen för handläggare inom ekonomiskt bistånd är också en bärande orsak till att personalomsättningen är ovanligt hög på detta område. Och bristande kontinuitet i verksamheten förlorar alla på, såväl de kvarvarande kollegorna och arbetsgivarna som klienterna.

Vår undersökning får stöd av TCO:s Stressbarometer som publicerades för andra gången i år. Där dras slutsatsen att även om en majoritet av tjänstemännen tycker att det är lustfyllt att arbeta, finns det brister i mångas förutsättningar att göra ett bra jobb och upprätthålla kvalitet och utveckling i verksamheten. Socialtjänstens dimensionering måste kunna garantera ett professionellt socialt arbete som inkluderar alla grupper som är beroende av ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd.

För att bibehålla kvaliteten måste nu politikerna på lokal nivå följa upp regeringens beslut med resursförstärkning. Alternativet är att politikerna tydligt ger direktiv om hur olika grupper ska prioriteras.

Konsekvensen blir annars att den enskilda socialsekreteraren ställs inför orimliga avväganden i en redan pressad situation. Risken är då uppenbar att den grupp som behöver socialtjänstens insatser mest, den mest socialt utsatta, blir den som kommer att få stå tillbaka.

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev