Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Nolltolerans mot vanvård omöjligt utan skärpt lag

Med barnomsorgens professionalisering som förebild står det klart att frånvaron av en tydlig lagstiftning är en av de viktigaste orsakerna till bristerna i äldreomsorgen. Det brådskar att komma till rätta med problemen.

Publicerad: 15 september 2015, 08:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringens måste formulera en handlingsplan för äldreomsorgen på motsvarande sätt som en gång skedde med barnomsorgen. \


Ämnen i artikeln:

HemtjänstÄldrevård

I SVT-programmet ”Uppdrag granskning” visades nyligen sorgliga interiörer från äldreomsorgen i Göteborg. Personalen är stressad, uppgiven och känner att ingen lyssnar på dem och de gamla är mer sjuka och ensamma än någonsin tidigare.

Biståndsbedömningarna är snåla, platserna på äldreboenden för få, kritik från de gamla och deras anhöriga tas inte på allvar. Och Barbara, med båda benen amputerade, fick i tv-programmet inga garantier för att hon skulle få färre än 35 personer på två veckor vid hembesöken från hemtjänsten.

Påtalas bristerna blir svaret ofta att Sverige är världens bästa land att åldras i. Och vackra formuleringar om behovet av god kvalité i välfärden saknas sannerligen inte.

Men fluffiga formuleringar pyser snabbt samman när vi samtidigt vet att äldreomsorgen befinner sig längst ned i den kommunala prioriteringsordningen.

Därmed alltid satt under svår ekonomisk press när budgeten ska gå ihop. Samtidigt som ansvarskedjan för vård och omsorg är delad mellan olika huvudmän vilket gör att människor faller mellan stolarna och kostar både pengar och lidande.

Göteborgs stad har som målsättning sedan några år att allt arbete inom äldreomsorgen ska genomsyras av ett salutogent arbetssätt. Visst, det låter modernt och bra. Det innebär att man ska se till det friska och arbeta hälsofrämjande.

Men hur ”salutogent” är det att låta en dement eller sjuk åldring bo ensam och bara få korta eller ibland inga besök alls av hemtjänsten? Det uppfyller i varje fall inte kriterierna i de fem värdighetsgarantier som äldre och sjuka också ska komma i åtnjutande av.

I Stockholm ska äldreomsorgen präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Någon däremot? Att det finns ett stort glapp mellan den bild som många beslutsfattare refererar till och den verklighet som många vårdtagare och vårdanställda lever i är uppenbart.

Bakom de vackra orden döljer sig en häpnadsväckande oförmåga hos politikerna att förverkliga målsättningarna. Ansvariga politiker i Göteborg ansträngde sig att kommentera situationen med orden ”jättetråkigt” och ”ett misslyckande.”

Nyligen beslutade regeringen att en särskild utredare ska ta fram förslag till nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida omsorgen.

Även detta politiska dokument famnar vida områden och är fyllt av goda föresatser som vi hoppas, för en gångs skull, ska förverkligas. Vårt medskick från Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF och Svenska Kommunal Pensionärers Förbund, SKPF till utredningen är följande:

Sverige saknar förvisso en nationell strategi för att komma till rätta med krisen inom äldreomsorgen. Detta är det övergripande problemet. Regeringens måste därför ta ett samlat grepp och formulera en handlingsplan för äldreomsorgen på motsvarande sätt som en gång skedde med barnomsorgen.

Den senare styrs nu av en rättighetslagstiftning medan äldreomsorgen är kringgärdad av behovsprövning som styrinstrument.

Med barnomsorgens professionalisering som förebild står det klart att frånvaron av en tydlig lagstiftning är en av de viktigaste orsakerna till bristerna i äldreomsorgen.

I skydd av kommunalt självbestämmande, luddigt regelverk, felaktiga arbetsmodeller och brist på resurser blir det möjligt för kommunerna att försvara och förklara oacceptabla förhållanden men omöjligt att nå målet nolltolerans mot vanvård av äldre.

Och det brådskar att komma till rätta med problemen. Ty i takt med att de äldre blir allt fler kommer trycket mot äldreomsorgen att bli än större framöver.

Jöran Rubensson, förbundsordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF

Monica Bäckman, förbundsordförande Svenska Kommunalpensionärernas förbund, SKPF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HemtjänstÄldrevård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev