Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Mindre detaljstyrning ger bättre hemtjänst

Dusch 30 minuter, sällskap vid måltid 15 minuter, påklädning 10 minuter. Nu går vi ifrån den detaljerade minutstyrningen av hemtjänsten i Stockholm. Personalens kompetens och bedömningar får större utrymme när hemtjänsttimmarna ska planeras tillsammans med de äldre.

Publicerad: 14 mars 2016, 11:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nu vidtas flera olika och långsiktiga åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren och kvaliteten i hemtjänsten i Stockholm.


Ämnen i artikeln:

HemtjänstVårdkvalitetKollektivavtal

Nyligen presenterades resultatet av Stockholms stads stora hemtjänstutredning. Målet för utredningen har varit att få en hemtjänst med hög personalkontinuitet där äldre har stort inflytande över hur hemtjänstinsatserna genomförs. Resultatet av utredningen är att staden ska lämna systemet med minutstyrning och införa ramtid. Under 2017 införs ramtid i hela Stockholms stad.

Ramtid innebär att biståndshandläggaren tar beslut om hur många timmar hemtjänst den äldre behöver per vecka eller per månad. Sen ska äldre tillsammans med den i personalen som är kontaktperson få ta fram en genomförandeplan där själva utförandet planeras. Den äldre och personalen styr tillsammans över tiden.

Hur hemtjänsten i Stockholm har fungerat de senaste åren har fått mycket kritik, inte minst från hemtjänstpersonalen. Den detaljerade styrningen har skapat stor stress. Personal har vittnat om arbetsdagar utan toalettbesök, om att tiden mellan besöken varit för kort för att hinna förflytta sig och brist på tid för att verkligen möta den äldre. Många har dessutom otrygga anställningar och tuffa villkor. Ramtid ska ge mer inflytande men kraven på arbetsgivarna ska också höjas.

Ett nytt viktigt krav är att villkor som ligger i nivå med kollektivavtalet ska gälla hos alla hemtjänstutförare. Det innebär att frågor som exempelvis lön, semester, pension och sjukersättning ska följa det som gäller i områdets kollektivavtal. Det är en viktig del i att förbättra arbetsvillkor inom omsorgen.

Alla som vill bedriva hemtjänst i Stockholm ska också ha en lokal med omklädningsrum där personalen kan byta om före och efter varje arbetspass och arbetsgivaren ska stå för arbetskläder till all personal. Nya regler från Socialstyrelsen har skärpt kraven på hygienrutinerna för hemtjänsten. Och självklart är det arbetsgivaren som ska stå för kostnaderna för de skärpta kraven – inte personalen.

Krav kommer också att ställas på personalkontinuitet. Det är viktigt för kvaliteten i hemtjänsten att personalen och den äldre hinner lära känna varandra. Kravet på personalkontinuitet kommer innebära att det är färre olika personer som kommer från hemtjänsten till den äldre.

Vi måste arbeta långsiktigt med att förbättra arbetsvillkoren och kvaliteten i hemtjänsten. Där är kompetens kring schemaläggning och mer resurser till omsorgen också viktiga delar. Under våren påbörjas också ett antal utvecklingsarbeten i stadsdelarna Bromma, Kungsholmen och Hässelby-Vällingby där personalen utifrån sina erfarenheter får utveckla hemtjänstens arbete.

Det är dags att personalens kunskaper tas tillvara för att utveckla och förbättra våra verksamheter. Hemtjänsten har fått stå tillbaka under lång tid. Jag är väldigt glad att nu kunna presentera resultat som ska vända den utvecklingen.

Clara Lindblom, Äldre- och personalborgarråd (V) Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev