Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Mer lärande ger bättre äldreomsorg

Det räcker inte med kvalitetskrav och kontroller för att skapa en god äldreomsorg. Minst lika viktig är personalens kompetens och arbetsglädje. Här visar flera projekt med arbetsplatslärande en möjlig väg.

Publicerad: 13 februari 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kompetensutveckling

På senare tid har omsorgsarbetet förändrats i grunden. Det finns flera skäl till det: Fler äldre vårdas i hemmet. Medicinska framsteg och höjd levnadsstandard gör att fler lever längre, även med svåra sjukdomar. När medellivslängden ökar drabbas fler av demens och valfrihetsreformer har ökat kraven på kommunikation och uppföljning.

I Socialstyrelsens rekommendationer om demensvård slås det fast att vården ska individanpassas. Personalen ska arbeta i team med möjligheter till reflektion och handledning. Rekommendationerna går även att tillämpa på annan vård och omsorg. Förutom grundläggande vård- och medicinkunskaper krävs att den anställde kan kommunicera med brukare/kunder, anhöriga och kollegor. Även skriftlig kommunikation får större betydelse i takt med ökade krav på kvalitet, uppföljning och genomförandeplaner.

Vård- och omsorgsyrket är således komplext. Och för att skapa en trygg och professionell omsorg behövs stora satsningar på utbildning. I Stockholms län når cirka 40 procent av de anställda inom äldreomsorgen inte upp till 900 poäng inom omvårdnadsprogrammet enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

Sedan början av 2000-talet har kommuner och företag i Stockholmsregionen satsat på en rad projekt för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Det senaste är ArbetSam där man samlat och utvecklat metoderna för arbetsplatslärande. I utvärderingarna av projekten framgår att lärande som utgår från arbetsvardagen motiverar studieovana med kunskaps- och kompetensbrister. För att bygga upp lärande arbetsplatser krävs en helhetssyn, där utbildning och yrkesvardag befruktar varandra. Det kräver också en genomtänkt planering samt nära samarbete mellan arbetsplats och utbildningsanordnare. Slutligen måste arbetsplatslärandet ha stöd från kommun- och företagsledningar.

Vi vill sätta fokus på fyra områden som är viktiga för kvalitén i äldreomsorgen:

Bred kunskapssyn. Ett yrke inom äldreomsorgen kräver både formell kunskap och erfarenhetskunskap. En effektiv metod att stärka lärandet är reflekterande i grupp.

Utbildningen utgår från arbetsplatsens behov. Inom äldreomsorgen kan det handla om professionellt bemötande, kost och måltider eller dokumentation. Det finns en strategi för hur kursdeltagarna ska använda sina kunskaper och hur kunskaperna kan spridas. Nya forskningsresultat och metoder tas tillvara.

Samarbete mellan arbetsplats och utbildning. Chefen formulerar tillsammans med vårdlärare och lärare i svenska för andraspråk en lokal utbildningsplan. Läraren och den studerande utformar sedan en individuell studieplan.

Språk och kommunikation. Språket blir allt viktigare inom omsorgen. När anställda har många olika modersmål blir svenska det gemensamma språket. Genom att dela ansvaret för språkinlärningen mellan dem som ska lära sig och dem som kan tar språkutvecklingen fart.

Tyvärr dör många fungerande arbetssätt efter projekttiden. Det finns ingen beredskap att ta hand om resultaten. I dagsläget finns ingen naturlig mottagare inom de kommunala och statliga systemen. Vem tar ansvar för att metoderna inom arbetsplatslärande får leva vidare när det inte finns särskilda EU-medel? Att utveckla kompetens och lärande arbetsplatser kräver resurser till äldreomsorg och vuxenutbildning/sfi. Det kräver också en förändrad organisation och ett förändrat chefskap.

Annelie Nordström, ordförande Kommunal

Sven-Erik Wånell, direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Carina Åberg, utvecklingsledare och vd för APeL FoU

Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare för ArbetSam

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kompetensutveckling

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev