Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Män som slår måste genomgå behandling

Mellan 75 000 och 100 000 kvinnor i Sverige utsätts årligen för våld av en man de har eller har haft en relation med. Men endast 1 500 män genomgår någon form av behandling för sin våldsproblematik.

Publicerad: 12 mars 2012, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Våld i nära relationer

Mellan 75 000 och 100 000 kvinnor i Sverige utsätts årligen för våld av en man de har eller har haft en relation med. Det sägs att mörkertalet är hela 70 procent. Cirka 200 000 barn bevittnar våld i hemmet, något som påverkar dem genom hela livet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har tidigare uppmärksammat frågan om våld i nära relationer, vilket givetvis är bra. Reinfeldt fokuserar främst på vad samhället kan göra för de drabbade kvinnorna. När det gäller gärningsmännen lyfts skärpa straff fram som en lösning.

40 procent av de kvinnor som polisanmäler parrelaterat våld tvingas göra en ny anmälan inom fyra år. Det har ingen betydelse om mannen har dömts till fängelse, fått besöksförbud eller om kvinnan utrustats med larm. Männen behöver genomgå behandling om slagen ska upphöra. Enbart skärpa straff är inte rätt lösning. I dag är det inte ens obligatoriskt för män som har dömts i domstol att genomgå behandling. Det är beklagligt.

Endast 1 500 män genomgår någon form av behandling för sin våldsproblematik. Det säger sig självt att glappet mellan antalet utsatta kvinnor och manliga förövare är oacceptabelt. Männen måste få stöd för att de ska överge sitt aggressiva beteende.

Våldsutövarna förnekar ofta att de har ett våldsamt beteende och vägen till att söka hjälp är inte sällan lång. Vidare är forskningen på området bristfällig, detta trots att parrelaterat våld är ett stort samhällsproblem som orsakar flertalet dödsfall varje år. Under 2000-talets elva år har cirka 200 kvinnor slagits ihjäl. Många har överlevt på grund av skicklig vårdpersonal och stor livsvilja. De som överlever förlorar dock ofta makten över sitt eget liv då de tvingas leva i ständig skräck.

Samhället lyckas inte motivera männen att genomgå behandling. Vi vet inte varför. Därmed vet vi heller inte vilka insatser vi måste sätta in för att få männen att genomgå behandling. Kommunerna har ett stort ansvar. De förebyggande insatserna är avgörande för att minska det familjerelaterade våldet. Det är en liten del av den kommunala budgeten och spar på sikt såväl pengar som mänskligt lidande.

Ett första steg till att få fler att genomgå behandling mot ett aggressivt beteende är att tvinga männen att motivera varför de avböjer erbjudandet om behandling. Av den anledningen kommer jag, som socialnämndens ordförande i Sollentuna, att föreslå att det ska vara obligatoriskt att socialsekreterare som kommer i kontakt med personer som misstänkts ha utövar våld mot sin respektive ska erbjuda männen behandling. Om erbjudandet avböjs ska motiv ges till det.

Det är viktigt att stötta barn som upplever våld inom familjen. 40 procent av de barn som upplever våld inom familjen söker stöd senare i livet. De är även mer benägna att själva ta till våld i vuxen ålder. I Sollentuna tilldelas barnen alltid en egen socialsekreterare. Socialdekreteraren ska se till barnets bästa och garanterar barnets rätt till god omvårdnad och en trygg miljö.

Samhället har inte lyckats minska parrelaterat våld. Resultaten kan bara bli bättre. Som förste vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan jag också utlova ett starkt stöd från SKL, som har jämställdhet som en självklar prioriterad fråga.

Lennart Gabrielsson, kommunalråd (FP) Sollentuna, 1:e vice ordförande SKL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Våld i nära relationer

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev