Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Lyssna på de äldre

Framtidens äldreboom är mer än en omsorgsfråga. Det handlar framförallt om två saker, samordning mellan vård- och omsorg och samhällsbyggandet och om det egna personliga ansvaret hos oss seniorer.

Publicerad: 31 januari 2012, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Varje dag kommer larm om hur äldre far illa på institutioner. Personalbrist, dålig vård, skador som inte upptäcks, låsta dörrar och kameraövervakning är bara några exempel.

Servicen för äldre har också försämrats och tunnats ut under de senaste tio åren. Allt fler måste bo hemma i sin egen bostad med allt mindre hjälp. Nästan alla kommuner väljer dessutom att, som det heter, ”satsa på kvarboende” i stället för särskilda boendeformer. Ett viktigt skäl är att kvarboende ser ut att ge mycket lägre kostnader för kommunen. Ett annat är att de flesta äldre inte vill tänka sig något annat än att bo kvar. Att flytta ser man som en framtidsfråga, något man kanske gör när man blivit verkligen blivit gammal.

Men är kvarboende en så enkel väg som det låter? Majoriteten, kanske tre fjärdedelar av alla pensionärer bor i dag i lägenheter som är svåra att komma in och ut ur med rullator och med trånga mått i badrum och sovrum. De kommer inte heller att vara tillgängliga framöver om inte kraftfulla insatser görs, i bostäderna men också i husen i form av hissar och ramper och i form av kollektivtrafik, gemensamma lokaler och service som är lätt att använda och nå även för äldre.

Just nu är det en lugn period eftersom antalet riktigt gamla inte ökar under några år. Allför många slår sig till ro med detta utan att tänka på att det tar tid att anpassa samhället i form av service, vård- och omsorg, bostäder och boendemiljöer. Betydligt längre tid än vad en mandatperiod i landstings- eller kommunfullmäktige omfattar.

Redan före år 2020 vänder utvecklingen och antalet äldre pensionärer, i synnerhet de som är 80+ kommer att öka kraftigt. Utan rejäla, samordnade satsningar kommer det att bli förfärligt besvärligt inom mindre än tio år. Dagens debatt om äldreomsorgen kommer att visa sig vara en mild susning i jämförelse med den som kommer. Det är just nu, när stora grupper går i pension, som förberedelserna måste komma igång.

Regeringens satsning på programmet Bo bra på äldre dar via Hjälpmedelsinstitutet är viktig, med stöd till över 60 projekt. Mer än 55 kommuner deltar dessutom i fyra regionala nätverk, byter erfarenheter, lär och inspireras av varandra. Men varför ska alla satsningen inom programmet vara klara på mindre än ett år? Varför inte se till att det blir en femårig satsning? Först då kommer resultaten av all kunskapsinsamling, alla planeringsinsatser och projekt kunnat sätta påtagliga spår. Maria Larsson, äldreminister och Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, måste gå före och visa på vad ett gott samarbete kan betyda och hur viktigt det är med långsiktighet.

Framtidens äldreboom är mer än en vård- och omsorgsfråga. Det handlar framförallt om två saker, samordning mellan vård- och omsorg och samhällsbyggandet och om det egna personliga ansvaret hos oss seniorer.

I kommunerna är det kommunstyrelsen som ska ta ledningen. Skapa verkliga förutsättningar för ett bra kvarboende för dem som vill ha det så. Se till att det byggs attraktiva bostäder för seniorer i alla möjliga former. Om det finns något att flytta till, något attraktivt och lockande, kommer många fler välja att flytta. Då ökar rörligheten på hela bostadsmarknaden, vilket är bra för alla, inte bara för pensionärer.

Samtidigt måste kostnaderna hållas nere, pensionerna blir inte högre framöver. Och framförallt, politiker måste driva på den lokala debatten. Inspirera seniorer att våga tänka framåt och att ta ansvar för sitt eget boende. Agera för att bostadsförvaltare och bostadsrättsföreningar gör nödvändiga förbättringar, små och stora. Ett statligt hissbidrag kan hjälpa till att förhindra att äldre blir instängda i sina egna lägenheter när rörelseförmågan minskar.

Att fler aktivt våga planera för det egna äldrelivet är verkligen en nyckelfråga. Det viktiga är att ta ett medvetet beslut som senior, antingen att välja att flytta till något lämpligare eller att bo kvar och förbättra den egna bostaden. I Danmark kallas det att framtidssäkra sitt boende – det behöver vi också göra i Sverige. Det räcker inte med att säga kvarboende – säg istället att det handlar om braboende på äldre dar och se till att den diskussionen förs i varenda kommun och på varenda ort runt om i Sverige.

Kommunerna måste också lyssna på alla som tar egna initiativ för att bygga och bo tillsammans. Sådana grupper finns i Linköping, Nyköping, Norrköping, Gävle, Hallstavik, Malmö, Lund, Göteborg, Ystad, Södertälje, Karlskrona, Stockholm och på många fler orter. De vill hitta ett sätt att öka gemenskapen i vardagslivet genom att bo tillsammans, men de vill också undvika att hamna i samma situation som sina egna föräldrar. Många berättar om hur svårt det är att flytta för sent och vill planera för att flytta i tid.

Många grupper stångar sina pannor blodiga. Plan- och byggprocessen fungerar för stora exploatörer men inte för små, lokala initiativ. Utan politiskt stöd och kommunal medverkan i form av markupplåtelser, hjälp i detaljplanerarbetet, kloka tidplaner och så vidare har de ingen möjlighet att förverkliga sina idéer. Får de chansen kan de bli en inspirationskälla och få fler seniorer att tänka kring sitt framtida boende och våga flytta i tid. I Danmark och Tyskland finns många exempel på kommuner och organisationer som stöttar gruppinitiativ. Sådana behövs också i Sverige.

Det är bättre att se om sitt hus och flytta när man kan, än att vänta till man måste!

Fotnot: Kerstin Kärnekull är författare till boken Bygga för seniorer.

Kerstin Kärnekull mfl, Arkitekt och författare

Erik Hellqvist, vd AB Svensk Byggtjänst

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev