Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

LOV skapar en dyr och gigantisk kontrollapparat

I Malmö satsar vi på faktisk valfrihet som gör att alla brukares behov av hemtjänst tillgodoses. Vi sätter deras behov i första rummet och en dyr LOV-reform försämrar möjligheten för kommunen att ta det ansvaret, replikerar Carina Nilsson.

Publicerad: 18 juni 2013, 12:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HemtjänstLOV

För att erbjuda en hemtjänst som ger brukaren möjlighet att ha kontroll över sin tillvaro och sitt hem behövs tydliga styrmedel, noggrann kvalitetsuppföljning och kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå det behövs politiskt engagemang och mod att våga göra hela processen från ansökan till insats mer behovs- och individanpassad.

Håkan Tenelius på Vårdföretagarna påstår felaktigt i sitt svar i Dagens Samhälle den 4 juni på Peter Lorentzons och Lars Wettergrens artikel att motståndarna till LOV är emot valfrihet. Det är att göra en grov förenkling och glömma alla de människor som inte har möjlighet att göra aktiva val själva. Jag tror på faktisk valfrihet som sätter brukarens behov i första rummet och som möjliggör en valsituation utan att företags vinstintressen ligger i bakgrunden och påverkar.

De stora vårdkoncerner som i dag dominerar bland hemtjänstutövarna har ekonomisk vinst som främsta mål och inom hemtjänsten ger det stora möjligheter för dessa företag att profitera på de som själva inte kan göra aktiva val. Håkan Tenelius sätt att råda bot på detta är att aktiv rådgivning måste tillåtas. Det är en farlig väg att gå som öppnar upp för vårdföretagen att på olika sätt påverka biståndshandläggare och politiker.

Många av dem som behöver hemtjänst kan välja utförare själv, men i Malmö vill vi utforma vår hemtjänst på ett sätt som gör att alla brukares behov tillgodoses. Det vill vi göra genom att satsa på just de faktorerna som nämns i mitt inläggs första stycke; tydliga styrmedel, noggrann kvalitetsuppföljning och kompetenta medarbetare och chefer. Tenelius påstår att kommuner som är emot LOV inte utför någon kvalitetsuppföljning, det är självklart felaktigt. I Malmö stad utför vi årligen flera olika kvalitetsuppföljningar för att få reda på vad som behöver göras för att förbättra hemtjänsten ytterligare. Kommunen har en direktkontakt med både anställda och brukare. Med LOV skulle kostnaderna för uppföljning öka dramatiskt eftersom det innebär många fler kontakter att ta och krångligare administration. Vi tror att de skattemedel som våra medborgare betalar kan användas på ett bättre sätt och mer direkt komma brukarna till nytta. Uppföljning och kontroll sker i efterhand, genom att själva driva verksamheten kan vi åtgärda direkt och också förebygga.

LOV försämrar möjligheten för kommunen att ta sitt ansvar och satsa på en av de viktigaste faktorerna för en bra hemtjänst; kompetensutveckling för personalen. I Malmö stad satsar vi mycket på kompetensutveckling och kan i dag ta ett samlat grepp när vi ser brister i någon fråga eller behöver få personalen att jobba åt samma håll. Det blir omöjligt att säkerställa personalens kompetens inom de hundratals företag som kommer att finnas i Malmö om LOV skulle införas.

I Malmö har vi modet och viljan att göra hemtjänsten behovs- och individanpassad. Vi har jobb kvar att göra innan vi är nöjda och vi jobbar mot det målet varje dag. Om LOV skulle införas tappar vi som politiker initiativet och riskerar att enbart ha tid och pengar för att ägna oss åt utformandet av en gigantisk kontrollaparat. Kommunal hemtjänst kan och ska erbjuda god vård och omsorg som är behovs- och individanpassad, och i Malmö jobbar vi för det varje dag, även utan LOV.

Carina Nilsson, (S) kommunalråd Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HemtjänstLOV

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev