Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

LOV lider av kroniska sjukdomar

Problemen med LOV inom äldreomsorgen är inte några lättare barnsjukdomar utan allvarliga kroniska sjukdomar. Systemet måste omarbetas i grunden, replikerar Peter Lorentzon och Lars Wettergren.

Publicerad: 13 augusti 2013, 10:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HemtjänstLOV

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna, skriver i sin replik till oss i Dagens Samhälle den 4 juni att LOV inom hemtjänsten har vissa barnsjukdomar. Valfriheten fungerar inte ”om det finns hundra utförare som alla presenterar sig likadant” och biståndsbedömaren ”inte ens vågar antyda vem som kan passa bäst”. Kommunen måste också anslå medel så att företag kan erbjuda kollektivavtal.

Vi menar att problemen med LOV är mycket större än så. De är inte några barnsjukdomar utan allvarliga kroniska sjukdomar.

Ett generellt problem för äldreomsorgen är att resurserna är för små för att säkra en god kvalitet. Det är därför allvarligt att LOV i sig är kostnadsdrivande. Närmare 200 utförare i Stockholms stad leder till höga transaktionskostnader; regler och förfrågningsunderlag, bedömning av företag, ersättning, uppföljning, information med mera. Därtill kommer vinsten till aktieägare som tas från företagens personalkostnader, vilket innebär färre heltider, fler timanställda och lägre utbildningsnivå för de anställda.

Mängden av utförare med fri etablering utan geografiskt områdesansvar leder till en uppsplittring av verksamheten. Biståndshandläggaren får mindre tid till behovsutredning och möten med de äldre när kontakt ska hållas med 70-80 utförare plus vårdcentraler, korttidshem med flera. Motsvarande gäller också för distriktssköterskor och rehab. Kontinuitet och teamarbete är svårt att skapa.

Håkan Tenelius gör sig lustig över att vi även relaterar LOV till klimatfrågan. Trafikverkets nyligen utförda utredning visar konsekvenserna av LOV för körtiden mellan hemtjänstbesöken när man ökar antalet utförare. Bara med en utförare till, utöver kommunen, ökar körtiden med 20 procent. Med två utförare till ökar den med cirka 35 procent. Vad händer i Stockholm med 200 utförare? Detta är viktigt i en diskussion om hemtjänsten men faktiskt också om klimatet. Hemtjänstens resor står för uppåt hälften av tjänsteresorna för en kommun.

Tenelius vidgår att det finns barnsjukdomar med LOV, men var finns löftena att LOV skulle ge högre kvalitet och effektivitet, mångfald och lägre kostnader? Kvar i hans försvar av LOV finns ”den stora poängen med LOV: Valfriheten, den äldres möjlighet att behålla kontrollen över sin tillvaro och sitt hem. Anser man att detta har ett värde är det lätt att stå ut med lite gnissel i starten.”

Undersökningar visar att många äldre är positiva till att kunna välja utförare. Men detta bör kunna uppnås utan att acceptera en LOV med fri etablering av företag och med alla negativa konsekvenser för kvaliteten som LOV innebär. Undersökningar visar också att det äldre prioriterar högst är kontinuitet och trygghet, något som LOV inte medverkar till. Likaså vill man hellre än att välja företag kunna påverka vem som kommer till mitt hem och vad denna ska göra. Att ”behålla kontrollen över sin tillvaro och sitt hem” är mycket mer än att välja ett företag. Och är en frihet att välja i Stockholm inte mest en chimär? Hur kan man göra ett val mellan 80-100 utförare i sin stadsdel? Ett val som ofta ska göras i en pressad situation och där biståndsbedömaren ska vara neutral och inte ge råd. Till bilden hör också att endast 3 procent väljer att byta utförare.

Nej, Håkan Tenelius, det räcker inte längre med att spela ut den ”stora poängen”, valfriheten. Inte för att stå ut med ”lite gnissel i starten” och absolut inte för att acceptera LOV som system. Nuvarande system måste i grunden omarbetas.

Peter Lorentzon, aktiv i PRO och i nätverket Gemensam välfärd

Lars Wettergren, fd ordförande i PRO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HemtjänstLOV

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev