Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Linköping visar vägen till en modern socialtjänst

Att ge människor inflytande och egenmakt över sitt liv är viktigt, även när det gäller de insatser som en enskild kan behöva från kommunen. Den så kallade Linköpingsmodellen förtjänar att spridas till fler.

Publicerad: 11 april 2012, 09:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Socialtjänsten

Linköpingsmodellen som infördes i början av 1990-talet ger människor möjlighet att få tillgång till stödinsatser utan krångliga biståndsbeslut. Den enskilde får själv och i samråd med utföraren bedöma vilket behov av stöd man har. Utifrån detta görs ett serviceavtal för att förtydliga vad insatsen ska innehålla. I Linköping började det med att erbjuda personer över 75 år hemtjänst som en serviceinsats, utan att ett biståndsbeslut krävdes. I början av 00-talet togs steget att service även skulle gälla andra delar av socialtjänsten.

Det innebär konkret att Anna själv kan ta kontakt med familjestödet om hon upplever att situationen i familjen känns ohållbar. Eller att Olle själv kan ta kontakt med missbruksvården om han känner att hans drickande har börjat gå för långt. Maria kan själv ta kontakt med hemtjänsten när hon märker att hon inte längre klarar allt själv. Det behövs inte en utredning med bedömning och myndighetsbeslut för att Anna, Olle eller Maria ska få ta del av kommunens stödinsatser. Vi tror att detta kan göra att fler människor söker och kan få hjälp i ett tidigt skede.

Genom åren har vissa ifrågasatt tillvägagångssättet medan andra har visat ett stort intresse. Vissa kommuner har följt efter, andra kommuner har varit intresserade av att införa service, men varit oroliga för att det skulle innebära fördyring. I Linköping har detta dock utvecklats i full politisk enighet.

Vi tror inte på uppfattningen att människor vill utnyttja systemet. Den enskilde vill så långt som möjligt klara sig själv. Siffror visar också att modellen inte inneburit någon ökad kostnad. Modellen med service ställer höga krav på information och uppsökande verksamhet. Invånarna i Linköpings kommun ska veta vad de har för möjligheter och att de också kan söka bistånd om de inte är nöjda med de insatser de får. För behov som inte tillgodoses på annat sätt finns alltid rätten till bistånd kvar. Det innebär en skyldighet för kommunen att tydligt informera om vad den kan erbjuda sina invånare.

Det finns dock vissa oklarheter med rättsläget. En restriktiv tolkning av lagstiftningen kan innebära att inte individuellt utformat stöd enligt socialtjänstlagen kan erbjudas på detta lättillgängliga sätt. Linköpings kommun har under senare tid fått flera synpunkter från Socialstyrelsen om hanteringen. Det är nu dags att göra något åt det. Vi vill se en översyn av socialtjänstlagen. Ett förtydligande skulle möjliggöra fortsatt satsning på servicetjänster som den enskilde kan ta del av efter eget bestämmande. Kommunerna måste också kunna erbjuda sina kommuninvånare service utan biståndsbeslut.

I grunden handlar naturligtvis detta om hur vi vill möta våra invånare. För oss socialdemokrater är det viktigt att människor ges möjligheter att själva ska påverka innehållet i det stöd som de kan behöva i olika skeden i livet.

Eva Lindh, oppositionsråd (S), Linköping

Elisabeth Gustafsson, vice ordförande (S) socialnämnden Linköping

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Socialtjänsten

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News