Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Legal cannabis är ingen framtidsväg

Sverige är inte ett land fritt från droger. Men att legalisera en erkänt farlig och hälsovådlig drog som cannabis är inte vägen framåt. Ett ökat användande av cannabis vore ett stort bakslag, replikerar Birgitta Rydberg.

Publicerad: 27 augusti 2013, 13:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Narkotika

Trender i ungas droganvändande går åt olika håll. Samtidigt som unga i dag utsätts för en lång rad fler droger än tidigare ungdomsgenerationer, finns också en trend som pekar mot minskat bruk av såväl alkohol som andra droger. Problemet nu finns framför allt med en mindre grupp unga med en hög konsumtion. De är knappast hjälpta av lättare tillgång till droger.

De medicinska argumenten för reglerad försäljning av cannabis är populära bland legaliseringsförespråkare, men är inte heller något tungt vägande argument. Nya, effektiva läkemedel utvecklas successivt eller finns redan att tillgå. En satsning på att ta fram nya läkemedel är betydligt bättre än att slappt ge upp för legaliseringsivrarna.

Cannabis faror kan inte viftas bort. Förutom den långvariga ökade risken för schizofreni finns en påtaglig risk för även tillfälliga psykoser. Därtill kommer förstås de rent hälsofarliga aspekterna som kraftigt ökad risk för lungcancer vid rökning av marijuana och hasch.

Potentiella faror och hot finns det gott om i vårt samhälle. Våra ungas väg mot vuxenlivet är ofta besvärligt och utmanande nog utan att vuxensamhället ska godkänt-stämpla ytterligare en farlig drog. På många håll i världen pågår aktiviteter för att legalisera droger i stället för att kämpa emot spridning av dem. Om hasch legaliseras och säljs på Systembolaget är risken alldeles för stor för ytterligare spridning utöver det som redan sker på den illegala marknaden. Är det på gång en omsvängning av narkotikapolitiken av nya moderaterna som Daniel Somos framför?

Birgitta Rydberg, sjukvårdslandstingsråd (FP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Narkotika

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev