fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

”Låt den digitala tekniken avlasta även kvinnorna”

Nu är hög tid att investera i ny teknik för en starkare välfärd och bättre arbetsvillkor. Det finns enorma vinster att göra när nya digitala hjälpmedel tar plats i äldre- och barnomsorg. Självlyftande duschar kan exempelvis rädda undersköterskornas ryggar.

Publicerad: 13 november 2017, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Ny teknik i välfärden är en förutsättning för både kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö inom vård och omsorg.” Foto: Kommunal, Sandnes1970 Mostphotos


Ämnen i artikeln:

KommunalUndersköterskorFörskola

På Kvalitetsmässan i Göteborg, som startar i morgon tisdag, kommer Kommunal att presentera en helt ny medlemsundersökning som visar att den digitala revolutionen med stormsteg är på väg in i äldre- och barnomsorg.

Genom att göra farliga och obekväma arbeten kostsamma har tunga arbetsuppgifter ersatts med teknik. Sjukskrivningar och utslitningar är dyra, och företag har haft goda incitament att förbättra arbetsmiljö med nya modern lösningar. De flesta obekväma och farliga lyft är numera borta från svenska fabriksgolv. Mycket av detta har vi att tacka den svenska fackföreningsrörelsen för.

Men kvinnors arbete har varit billigt och har i lägre utsträckning kompletterats med avancerad teknik. Många av dessa problem lever kvar än i dag. Dessutom förekommer omsorgsarbete på platser som traditionellt inte förknippats med teknik; i hemmiljö, i omsorgssituationer och i pedagogiska sammanhang.

Emellertid finns det enorma vinster i både arbetsmiljö och kvalitet när nya digitala hjälpmedel tar plats i äldreomsorg och i förskola/lärande. Självlyftande duschar kan rädda undersköterskornas ryggar. Automatiska dammsugare frigör tid som kan läggas på omsorg av brukaren. Digitala läromedel kan ge barnskötare helt nya verktyg för barn med särskilda behov eller för att lyfta nivån i läroprocessen. Höj- och sänkbara skötbord minskar risken för arbetsskador.

Kommunals nya medlemsundersökning stärker bilden att behovet av ny teknik i välfärden är stort. På frågan ”I vilken utsträckning använder din arbetsplats sig av digitala lösningar för dig och dina kollegor, såsom digitala plattformar, e-tjänster, kameror, trygghetsalarm?” svarar 79 procent av undersköterskorna och 68 procent av barnskötarna att detta sker varje dag. Sju procent av undersköterskorna och elva procent av barnskötarna svarar att det aldrig används. Vi ser också i statistiken att offentlig verksamhet är något mer benägen att satsa på digitala lösningar än vinstdriven.

Även om välfärdsarbetarna använder modern teknik i hög utsträckning är det oroande att det är så stora skillnader. Vi ser exempelvis att Stockholms län ligger i botten för användning av digital teknik, vilket bekräftar att stora regionala olikheter finns.

Digitaliseringen av omsorgen är inget som händer i framtiden; den händer nu. Därför är det desto viktigare att göra den till en inkluderande och positiv kraft. Kommunal vill vara med och skapa framtidens teknik i tät dialog med brukare och arbetstagare. Vi vill därför understryka att:

Framtidens välfärd är digital. Teknik blir bäst om den utvecklas i dialog med dem som ska använda den. Vi vill se en välfärdsteknik som införs och skapas i dialog med arbetstagare och barn/äldre utifrån faktiska behov.
Personalen i omsorgen ska ha samma möjligheter att se sin arbetsmiljö förbättras som andra yrkesgrupper. Möjligheter till införande av digitala hjälpmedel ska vara en självklar del av kommuner och andra arbetsgivares arbetsmiljöarbete.
De regionala skillnaderna kräver lösningar. Vi efterlyser helhetsgrepp över digitala hjälpmedel inom äldre- och barnomsorg eftersom uppenbar risk för att stora kvalitetsskillnader föreligger.
Välfärdsteknik är en viktig yrkesutveckling för medlemmarna i Kommunal. Införandet av ny teknik behöver kombineras med kompetensutveckling – så att välfärdsprofessionerna ges möjlighet att styra över tekniken och inte tvärt om. Arbetsgivaren bör åläggas att kontinuerligt och utifrån verksamhetens behov utbilda personalen i välfärdsteknik.
Regeringen har fattat beslut om en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet inklusive förskolan. Tyvärr nämns barnskötarna över huvud taget inte i strategin. Det är dags att regeringen tar förskolans digitalisering på allvar, där vidareutbildning och yrkesutveckling inom digitalisering för barnskötare också prioriteras.

Yrken inom välfärden är framtidsyrken. Ny teknik i välfärden är en förutsättning för både kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö inom vård och omsorg.

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev