Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Lärdomarna från Caremaskandalen lever

Det faktum att Moderaterna i Stockholm misslyckats med att få ordning på Koppargården kan inte vara skäl att friskriva Carema från sitt ansvar för de missförhållanden som fanns där när det var de som drev verksamheten på äldreboendet, replikerar den socialdemokratiska sjukvårdspolitikern och Hässelbybon Johan Sjölander till Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman.

Publicerad: 10 mars 2014, 14:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


REPLIK. Caremaskandalen kan nu förklaras stendöd, utropade Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman nyligen triumferande i en krönika publicerad den 6 mars om Koppargårdens äldreboende utanför Stockholm. Som boende i närområdet och med berättelser från såväl personal som anhöriga i tydligt minne läste jag artikeln med stort intresse och stigande förvåning. För bakgrunden var nämligen inte att de fall av vanvård som bland annat Socialstyrelsen konstaterat och som jag själv hört berättas om på något mirakulöst sätt försvunnit. Nej, orsaken till Edmans segervrål var nya uppgifter som tyder på att verksamheten på Koppargården några år efter återkommunaliseringen fortfarande dras med stora kvalitetsproblem.

Till att börja med kan man reagera över smakfullheten i det närmast triumferande tonfallet som används i en text som handlar om missförhållanden inom äldreomsorgen. Men än mer slående är ändå den totala bristen på logik i resonemanget. För på vilket sätt friskriver det faktum att Moderaterna i Stockholms kommun misslyckats med att få ordning på Koppargården Carema från ansvar för de missförhållanden som fanns när de drev verksamheten?

Att även kommunal verksamhet ibland kan vara dålig torde ju inte komma som en överraskning för någon.  Den moderatledda majoriteten i Stockholms kommun bör kritiseras för hur de hanterar äldreomsorgen, vare sig den är kommunal eller upphandlad. Så långt är jag med Edman. Men det förringar inte på något sätt det faktum att problemen på Koppargården under Carematiden var en ögonöppnare.

Det som hände på Koppargården lärde svenska folket två saker. Till att börja med att privat omsorg och konkurrens inte var några garantier för hög kvalitet. För det andra att vinstdrivande företag inom den skattefinansierade välfärden hade nya drivkrafter som vi inte tidigare sett och behövt hantera. Vi var medvetna om att underfinansiering, dåligt ledarskap och usla organisationskulturer kunde leda till vanvård och dålig kvalitet. Nu förstod vi att det också fanns aktörer som var beredda att pressa kostnader och personal så hårt att det drabbade brukarna i syfte att öka den egna vinsten.

Vad som behövs är en politik som ger personalen inom välfärdsverksamheterna de faktiska möjligheterna att göra sitt jobb. Och att en extremt viktig sak där är att se till att vinstjakten inte tillåts skapa incitament att försämra kvaliteten i syfte att öka avkastningen (en stor undersökning från USA publicerad i Health Service research visar exempelvis ett tydligt samband mellan vinstdrift, lägre bemanning och därmed sämre kvalitet så frågan är inget hjärnspöke hos förvirrade vänsterdebattörer). Vinstintresse är helt enkelt inte någon bra grund att bygga hållbar vård och omsorg på.

Man måste vara naiv för att inte se att marknadsstyrningen av svensk välfärd har gått för långt. Den insikten handlar inte om att romantisera det förflutna eller idealisera den kommunala regin. Den handlar inte om svart mot vitt, goda mot onda. Den typen av förenklingar är vad Mats Edman ägnar sig åt och det för inte diskussionen framåt.

Jag hoppas verkligen att förhållandena på Koppargården förbättras. Alla människor i det här landet har rätt till en trygg och värdig ålderdom. Ansvaret för den saken vilar tungt på ansvariga politiker i Stockholms stadshus. Men utöver det behövs en välfärdspolitik som sätter kvalitet och personalens möjligheter att verkligen göra sitt jobb i centrum istället för vinstjakt. Den saken blir inte det minsta mindre angelägen för att stockholmsmoderaterna misslyckas med att få ordning på den kommunala äldreomsorgen.

LÄS MER: All debatt om Carema här

FOTNOT: Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman har i och med den ovanstående refererade krönikan sagt sitt slutord i den långvariga debatten om Koppargården och Caremaskandalen, och avstår därmed från att svara på Johan Sjölanders replik.

Johan Sjölander, Socialdemokratisk sjukvårdspolitiker, Hässelby

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev