Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Kommunikationen brister i vården

Allt fler klagar på vårdens kommunikation, trots att IT-kostnaderna ökar. Landstingens e-tjänster har blivit en bruten länk i vårdkedjan. Utvecklingspotentialen – och efterfrågan på förbättring – är stor, visar en SIFO-undersökning.

Publicerad: 10 september 2015, 04:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PatientbemötandeItPrimärvårdIVO

Patienterna blir allt mer missnöjda med sin vård och ett av de största problemen handlar om kommunikation. Det framgår av IVOs (Inspektionen för vård och omsorg) analys av klagomål under 2014, som presenterades nyligen. 19 procent av klagomålen handlar om kommunikation. Vad värre är – en stor del av klagomålen inom den största kategorin, Vård och omsorg, handlar enligt Patientnämnderna också om bristande kommunikation.

Hela 48 procent av klagomålen om kommunikation handlar om hur patienten bemötts vid vårdtillfället. Ytterligare cirka 20 procent av de som klagar över bristande kommunikation menar att information och dialog med patient och närstående inte fungerar. Hur har det kunnat bli så här?

Under det senaste decenniet har vårdens IT-kostnader ökat med 59 procent. Under enbart 2013 investerade landstingen 8,56 miljarder kronor i sina IT-system. Det är en positiv utveckling och landstingen gör rätt som satsar på IT i en tid då mobilitet och smartphones regerar.

Samtidigt finns uppenbarligen ett stort glapp mellan de e-tjänster som erbjuds och de e-tjänster som efterfrågas. Att boka tid online hemifrån är i dag inget konstigt, men vårdcentralernas väntrum fungerar likadant som för 30 år sedan. Patienten måste fortfarande registrera sig i en reception och sedan sitta i ett rum utan att veta hur lång väntetiden ska bli eller hur lång tid besöket kan tänkas ta.

Qmatic gav SIFO uppdraget att undersöka huruvida de e-tjänster landstingen i dag erbjuder stämmer överens med de e-tjänster som patienterna efterfrågar. Två parallella undersökningar har genomförts, där 1000 patienter och 300 anställda inom vården tillfrågats om hur de ser på och använder vårdens e-tjänster. Undersökningarna visar att det finns en stor utvecklingspotential.

7 av 10 patienter vill kunna boka, ändra och avboka sina läkarbesök via nätet och smartphones. Mer än hälften av de anställda inom vården är positiva till tjänsten, men enbart 4 procent uppger att den erbjuds idag. Därtill uppger endast 3 procent av de tillfrågade patienterna att de använt sig av de e-baserade bokningstjänster som landstingen erbjuder.

Det är oroväckande att så få patienter nyttjar dessa tjänster i en tid där vi bokar taxi, uträttar bankärenden och genomför mängder av olika dagliga ärenden via våra smartphones. Men det är inte särskilt förvånande, med tanke på att de e-tjänster som landstingen erbjuder i dag bara går halva vägen och inte är anpassade för interaktion med patienten.

Hälften av patienterna uppger också att de vill kunna checka in sig själva på sjukhuset precis som på flygplatsen, i stället för att behöva stå i kö till en reception. Detta skulle spara på både vårdens resurser och patientens tid.

En annan tjänst som efterfrågas är information om hur lång tid läkarbesöket beräknas ta. 56 procent av de tillfrågade patienterna önskar denna information.

En majoritet av de kvinnliga patienterna vill också ha möjligheten att informera anhöriga via appar om var i processen de befinner sig; från det att de anländer till sjukhuset tills det att de lämnar det. Detta stillar inte bara anhörigas oro, utan underlättar även hemfärd och planering.

Trots landstingens satsningar erbjuds alltså inget enhetligt system som täcker hela patientresan. I stället har vården flera olika system, som dessutom inte kommunicerar med varandra på ett optimalt sätt, vilket gör patientens kontakt med vården onödigt besvärlig.

IVO:s sammanställning av patientklagomål visar tydligt att patienterna kräver enklare kommunikation, bättre dialog samt möjlighet att förstå vad nästa steg i vårdkedjan är liksom möjlighet att kommunicera status till nära och kära.

Landstingen måste börja fokusera på att laga den brutna länken i vårdkedjan så att bokning, incheckning och vård samspelar med varandra. Genom ett enhetligt system som uppfyller patienternas förväntningar på moderna e-tjänster sparar både landstingen och patienterna resurser och tid. En smidig patientresa tjänar alla på.

Sven-Olof Husmark, vice president, marketing & product strategy, Qmatic

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev