Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Kommunal snålhet bedrar visheten

Kommunernas allt mer utbredda inskränkningar av rätten till personlig assistans är både inhumana och kostnadsdrivande. De borde följa lagen istället för att gå till domstol.

Publicerad: 27 mars 2012, 09:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningLSS

Många kommuner tar beslut om personlig assistans som strider mot lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och flera av dem driver sin linje i domstol. Det är givetvis en rättighet för en kommun att få sin rätt prövad. Vad kommunerna verkar ha svårt att inse är att om rätten till assistans försämras så ökar kostnaderna för kommunen. Nu ska ett fall prövas i Högsta förvaltningsdomstolen som riskerar att leda till just detta, och samtidigt bidra till sämre stöd för personer med autism.

Personlig assistans innebär att en person med en funktionsnedsättning får hjälp med att klara av sådant som denne inte klarar på egen hand. Försäkringskassan bekostar en del av assistansen och om det blir svårare att få assistans därifrån innebär det att den som nekas assistansersättning kan behöva vända sig till kommunen för att antingen söka personlig assistans eller någon annan LSS- insats.

Fallet som nu ska prövas i högsta instans rör ett barn med omfattande hjälpbehov och som av medicinska skäl har behov av bad och massage. Tidigare instanser har gjort bedömningen att det behövs ingående kunskaper och att barnet enligt LSS har rätt till personlig assistans för stöd under behandlingar. Men kommunen anser att barnet inte har tillräckligt stora hjälpbehov för att få assistans, trots flera funktionsnedsättningar varav en är autism. För många personer med autism är strikta rutiner viktigt och för att kunna förstå och hjälpa en person med autism krävs ingående kunskaper om funktionsnedsättningarna och om personen. Annars finns det en risk att personen skadas och symtomen förvärras.

Om Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagan riskerar rätten till assistans att inskränkas, i synnerhet för personer med autism. Men det kommer också att flytta det ekonomiska ansvaret från Försäkringskassan till kommunen. När en annan kommun drev ett ärende om att måltider inte skulle vara assistansberättigande ledde det till att ungefär tio procent med assistansersättning från Försäkringskassan förlorade sin ersättning vid omprövning under 2010 och 2011, och många av dem sökte om hjälp hos kommunen. Detta torde ha medfört en väsentligt ökad ekonomisk belastning för flera kommuner.

Kommunernas snålhet och ovilja att leva upp till intentionerna i LSS kan tyvärr återigen medföra försämrade levnadsvillkor för personer med assistans samt ökade kostnader för kommuner. Vår uppmaning till kommunerna är att de bör anstränga sig för att efterleva lagen istället för att försöka inskränka rätten till assistans. Alla har rätt till ett bra liv, och personer med funktionsnedsättning borde inte behöva gå till domstol för att få det stöd de har rätt till.

Christian Källström, chefsjurist på Humana Assistans AB

Josefin Mikaelsson, distriktschef på Humana Assistans, mamma till en vuxen son med insatser enligt LSS

Sophie Karlsson, jurist Humana

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningLSS

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev