Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Köerna till landets äldreboenden växer

Publicerad: 4 februari 2015, 23:15

”I slutet av nästa år ska det finnas fler platser”, säger Malin Larsson (S), ordförande socialnämnden i Sundsvall.

Foto: Marie Öberg

Över 1 800 personer väntar just nu på att få den plats på äldreboende som de har beviljats. 300 av dem har köat i mer än ett år. I Sundsvall är väntetiderna bland de längsta i landet.

Ämnen i artikeln:

ÄldreboendeIVO

Cecilia Granestrand

cg@dagenssamhalle.se


Den som beviljas plats på äldreboende får i genomsnitt vänta i 54 dagar in­nan det är dags att flytta in. Det visar de öppna jämförelser av kommunernas äldreomsorg som Sveriges Kommuner och Landsting nyligen presenterat. Den genomsnittliga väntetiden har ökat med 3 dagar sedan år 2013 och har de senaste fem åren legat mellan 51 och 54 dagar.

Men i Sundsvall är väntetiden betydligt längre: 147 dagar, nära fem månader, i genomsnitt. Och där har kön vuxit de senaste åren. 2010 väntade sex personer i mer än tre månader på sin plats på ett äldreboende. Förra året hade 168 personer köat i mer än tre månader innan de flyttade in. De flesta fick sin plats inom ett halvår, men 12 personer väntade i över ett år, visar siffror från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Vi har hamnat på efterkälken, men nu har vi fullt fokus på att bygga ut äldreomsorgen, så i slutet av nästa år ska det finnas fler platser, säger Malin Larsson (S), nyvald ordförande i socialnämnden.

I höstas påbörjades bygget av två helt nya äldreboenden och tillbyggnad av ett tredje, vilket gav kommunen 23 miljoner kronor i statsbidrag. Om två år ska det finnas ytterligare 160 platser.

Väntetiderna i Sundsvall är i dag bland de längsta i landet. Bara Borlänge och Berg rapporterar längre genomsnittliga väntetider. Men drygt 100 kommuner har inte rapporterat in några tider alls till årets upplaga av de öppna jämförelserna.

Alla kommuner är dock skyldiga att varje kvartal rapportera till IVO hur många beslut om plats på äldreboende som inte verkställts inom tre månader.

Och i IVO:s lista över beslut som ännu inte verkställts sticker Sundsvall också ut. 67 personer köar just nu till äldreboende och 18 av dem har köat i över ett år. Bara Stockholm och Göteborg har fler personer i kö.

På listan finns dock även de som tackat nej till erbjudanden och fortsätter att vänta på en ledig plats på det boende där de helst vill bo.

– Väntetider ska rapporteras oavsett skäl. Vi hör att det har blivit vanligare att människor tackar nej till erbjudanden, men det har vi inga siffror på, säger Johan Brisfjord, utredare på IVO.

Malin Larsson tror att väntetiderna i Sundsvall delvis förklaras av att många väljer att inte nappa på det som först erbjuds.

– Jag vet inte om det har blivit vanligare att tacka nej, men det är vanligt. Och det har jag full förståelse för. Vi har flera ytterområden i kommunen och många vill inte flytta så långt, säger hon.

När kommunerna för snart nio år sedan blev skyldiga att rapportera hur många som väntar i mer än tre månader på en beviljad plats på äldreboende var förhoppningen att det skulle leda till kortare väntetider. Men så har det inte blivit.

Statistik från IVO visar att väntetiderna legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren. 3 000 personer per år väntar i mer än fyra månader på flytten till äldre­boende. Ytterligare 1 000 personer väntar kortare tid än fyra månader. Antalet som väntar i över ett år har ökat något varje år, till 233 personer förra året.

IVO kan begära att förvaltningsrätten ska utdöma särskilda avgifter om kommuner låter medborgare vänta oskäligt länge på en äldreomsorgsplats som de bedömts ha behov av.

Mellan 2010 och 2014 gjorde IVO 156 sådana ansökningar om särskilda avgifter. Domstolarna går oftast på myndighetens linje och åren 2010–2012 dömdes kommuner att betala totalt 16 miljoner kronor i avgifter för lång väntan på plats i äldreboende.

Hur mycket kommunerna tvingas betala för varje enskilt fall varierar, men 2012 låg avgifternas medianvärde på 76 000 kronor.

Det är för låga belopp, anser IVO, som påpekar att det inte kostar tillräckligt mycket att låta människor vänta. En plats på ett äldreboende är betydligt dyrare, så bötesbeloppen har inte satt tillräcklig mycket press på kommunerna att korta väntetiderna.

– Sanktionsavgiften ska vara ett yttersta påtryckningsmedel, men har ingen avskräckande effekt. Vi föreslår att det införs schablonbelopp som sätts högt och gör det tydligt vad kommunerna riskerar, säger utredaren Johan Brisfjord.

Kommunerna med längst kö

https://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/misc/aldreboende.pdf

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev