Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Kan bli aktuellt med lokala besöksförbud

Publicerad: 15 september 2020, 12:37

Socialstyrelsen generaldirektör Olivia Wigzell, socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson vid tisdagens pressträff.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Besöksförbudet på äldreboendena hävs – och följs av reglerade visiter. ”Det ligger i allas intresse att inte ha en anstormning av besökare”, säger Folkhälsomyndighetens Johan Carlsson.


Från och med 1 oktober upphör besöksförbudet på landets äldreboenden, eller den mer formella termen ”särskilda boenden”.

Det meddelar socialminister Lena Hallengren (S), Socialstyrelsen generaldirektör Olivia Wigzell och Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson på en gemensam pressträff på tisdagen.

Olivia Wigzell lyfter fram att de särskilda boendena sedan i våras har haft tid att ställa om verksamheten för att stärka smittskyddet. Samtidigt har möjligheten att testa personal ökat och smittspridningen i samhället minskat jämfört i våras.

– Smittspridningen på särskilda boenden har nästan upphört, säger Olivia Wigzell.

– Även om det mesta går åt rätt håll i smittspridningen kan vi komma att drabbas av nya utbrott. Faran är inte över. Ett stort ansvar vilar på den som besöker, på hur man lever och hur man agerar, säger Olivia Wigzell.

Nu kommer socialstyrelsen att skicka ut instruktioner till landets kommuner och äldreboenden.

– För att stödja kommunerna har Socialstyrelsen tagit upp bindande regler som kommer omfatta särskilda boenden under pandemin. De föreskrifterna säger att verksamheterna måste göra en riskanalys för att hålla god kvalitet på omvårdnad och stöd, säger Olivia Wigzell.

Det är viktigt att undvika en anstormning av besökare på boendena då förbudet upphör, poängterar Johan Carlson. Han berättar att anvisningar och föreskrifter också kommer att tas fram.

– Vi hoppas alltså att vi ska kunna gå över från ett strikt besöksförbud till en reglerad verksamhet, säger Johan Carlsson.

I instruktionerna till kommunerna finns bland annat med att man kommer överens om besöken i förväg, att man bestämmer vem som ska besökas och när, enligt Johan Carlsson.

– Det ligger i allas intresse att inte ha en anstormning av besökare. Vi är övertygade om att det kommer att fungera, säger Johan Carlsson.

Samtidigt kan det även efter den 1 oktober bli aktuellt med lokala föreskrifter, som kan innebär att förbud mot besök gäller på vissa boenden.

– Vi ser över om det kommer finnas formella möjligheter att ha lokala förbud eller om det handlar om att det blir en kraftig rekommendation, säger Johan Carlson.

Föreskrifterna ska nu ut på remiss.

Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tycker att det är bra att besöksförbudet tas bort och vill se tydliga riktlinjer för hur besöken ska hanteras.

– Nu har det gått sex månader och personer på äldreboenden har inte kunnat träffa sina anhöriga. Då är det många som vill göra det då är det bra med ett tydligt stöd och en vägledning till hur ska man hantera besök så att det kan bli på ett ansvarsfullt sätt, säger Greger Bengtsson.

– Den andra frågan är att det finns en viss oro för lokala smittutbrott framöver. Inte minst efter vad man har sett i andra länder. Då vore det bra att det finns möjlighet till lokala eller regionala besöksförbud för att snabbt kunna stoppa smittan om det skulle behövas. Något som exempelvis Folkhälsomyndigheten, region och smittskyddsläkare tillsammans skulle kunna besluta om.

Ett nationellt besöksförbud på äldreboenden infördes den 1 april 2020 för att minska smittspridningen av covid-19. Därefter har förbudet förlängts vid två tillfällen och gäller nu fram till den sista september.

Särskilda boenden har under coronapandemin varit särskilt utsatta i Sverige. Nästan hälften, 46,6 procent, av alla dödsfall med bekräftad covid-19 har varit personer som bor på äldreboende, enligt Socialstyrelsens senaste statistik.

Erik Pettersson

Reporter

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev