Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Jag lovar att inte dra alla äldre över en kam

Den mediala bilden av äldre är alltför stereotyp, visar en nyligen gjord medieanalys. Konsekvensen är att viktiga behov ställs åt sidan för den som har fyllt 65 år, som till exempel stöd vid alkoholberoende, stöd vid funktionsnedsättningar som funnits under hela livet samt inte minst att vissa behov inte uppmärksammas alls, skriver regeringens särskilda äldreutredare Susanne Rolfner Suvanto.

Publicerad: 4 oktober 2016, 07:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi matas ofta med två mediebilder av äldre: en person i mycket hög ålder hoppar fallskärm eller en äldre person där en ensam hand ligger på en sjukhusfilt. \

Foto: Barabasa/Colourbox


Ämnen i artikeln:

ÄldreboendeMedierPensionärerÄldrevård

Den 1 oktober, det vill säga helt nyligen, uppmärksammas varje år internationella äldredagen och då är det intressant att titta på hur äldre skildras i dagspressen. Hur ofta ser vi egentligen att den som verkligen berörs, hen som har fått leva till pensionsåldern eller längre, själv får medverka i media?

Det spelar roll i mitt arbete som utredare när jag ska ta fram förslag på en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Mitt huvuduppdrag är att ta fram förslag som höjer kvaliteten och ökar effektiviteten med målet en jämlik och jämställd vård och omsorg om äldre.

En tydlig utmaning är att ifrågasätta den rådande normen om ”vem den äldre är”. Medieanalysföretaget Meltwater har på mitt uppdrag undersökt vem som pratar om äldreomsorgen. Nyligen redovisades resultatet av kartläggningen, där över 4 000 publicerade artiklar online i press under 2015 har analyserats.

Den visar tydligt på det problem som finns idag med en alltför stereotyp bild av äldre människor. Konsekvensen är att viktiga behov ställs åt sidan när man har fyllt 65 år, som stöd vid alkoholberoende, stöd vid funktionsnedsättningar som funnits under hela livet och inte minst att vissa behov inte uppmärksammas alls. Tidigare rehabilitering får en mindre framåtsyftande inriktning och möjlighet att få psykologisk behandling saknas för att nämna några områden.

Äldre människor framställs som en homogen grupp där det talas ”om” dem eller ”om våra äldre”.  Mycket sällan får den som är direkt berörd av en fråga komma till tals. Med ett undantag – när det handlar om kultur och fritid, som gratis inträde på badhuset eller gym för äldre. Jag kan konstatera att resultatet bekräftas av det som flera forskare visat tidigare.

I beskrivningen av ”den äldre” finns sällan beskrivningar av den mångfald av människor som finns oavsett ålder. Vi matas ofta med två bilder: en person i mycket hög ålder hoppar fallskärm eller en äldre person där en ensam hand ligger på en sjukhusfilt.

Ett oroande resultat från kartläggningen är hur få äldre personer som kommer till tals. De personer för vilka dessa frågor är mest betydelsefulla och där både kunskap och erfarenhet finns. I Sverige idag är det nästan två miljoner personer som är 65 år och äldre, vilket är nästan 20 procent av befolkningen, tre generationer.

Det är rimligt att man som vuxen får uttala sig om frågor som rör personen själv eller ”den grupp” man tillhör. Man kan jämföra med att föräldrar och vårdnadshavare uttalar sig samtidigt som man ska lyssna på barn, det är en sak. Men att generellt göra på samma sätt för alla över 65 år, nästan 20 procent av befolkningen, och där definitivt inte alla är så ”sjuka och svaga” att de inte kan tala för sig, är inte rimligt.

Är det medias fel? Media har sitt ansvar, men avspeglar samtidigt det vi alla bär inom oss och som reproduceras om och om igen. Det kan och måste vi förändra. Det är kanske dags att ställa krav på att politiska beslut ska ha ”äldreperspektiv” på samma sätt som barnperspektiv och krav på att all offentlig statistik ska vara uppdelad på män och kvinnor.

Det är dags att vi tar det ansvaret nu. Jag lovar att göra det! Utredningen ska ge ”äldre” ett heterogent ansikte och visa en nyanserad bild av vård och omsorg om äldre.

Susanne R Suvanto, särskild utredare, Utredningen nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev