Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

”Inte rimligt att äldres behov inte beaktas”

NSPH har helt rätt i att äldre med psykisk ohälsa behöver få bättre stöd. Gruppen måste synliggöras för att vi ska kunna uppnå en jämlik och jämställd vård.

Publicerad: 27 januari 2016, 14:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns en strukturell diskriminering av äldre med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaDiskriminering

REPLIK Det är med glädje jag tagit del av den artikel som publicerades i Dagens Samhälle den 26 januari av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.

Jag kan inte annat än att hålla med författarna om att vi på många håll ser en strukturell diskriminering av äldre med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Jag har därför i utredningen om förslag till en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg av äldre tagit fasta på direktivets uppmaning om behovet av att synliggöra målgruppen.

Äldre med psykisk ohälsa har dessutom i många år varit föremål för ett stort intresse och engagemang från min sida.

I utredningen kommer vi att lyfta dessa frågor ur flera perspektiv. Ett perspektiv som behöver anläggas är behovet av att ha en jämlik och jämställd vård.

Det är inte rimligt att en så stor del av äldres behov inte ska beaktas och inte heller att en stor grupp människor ställs utanför vården och omsorgen.

Här finns också en socioekonomisk aspekt att belysa. Personer med psykisk funktionsnedsättning har redan innan pensionsåldern en oerhört utsatt ekonomisk situation. Med all säkerhet kommer den ytterligare försämras i samband med pensionen.

Vi kommer också att särskilt uppmärksamma mänskliga rättighetsfrågor generellt och det blir då naturligt att lyfta denna grupp mot den bakgrund som författarna tecknar.

Jag ser fram emot en fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte på området och är då särskilt glad över att NSPH är en part i det arbetet och har bjudits in att följa utredningen under hela dess arbetstid.

Det är tillsammans som vi kan riva omotiverade gränser och barriärer för en mer ändamålsenlig och personcentrerad vård och omsorg.

Susanne R Suvanto, särskild utredare, Utredningen nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev