Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Inför valfrihet inom äldreomsorgen

I Sverige finns två grupper av äldre med skilda levnadsvillkor – en som precis som tidigare i livet kan sätta sin personliga prägel på vardagen, och en som blir inordnade i kommunens äldrevårdspaket. Den skillnaden är inte längre rimlig.

Publicerad: 25 oktober 2011, 11:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Vårdval

Vi människor fattar livet igenom en lång rad av beslut om jobb, livskamrat, boende och vår livsstil i största allmänhet. Från och med myndighetsålder ansvarar vi själva för de egna livsvalen och dess följdeffekter. I Sverige finns ingen tidsram när denna beslutanderätt ska dras tillbaka. Trots detta saknar ungefär hälften av landets äldre möjlighet att påverka sin egen livssituation. Det skulle man kunna kalla för ett officiellt omyndigförklarande.

I dag har drygt hälften av Sveriges kommuner infört eller fattat beslut om att införa valfrihet i äldreomsorgen. Det innebär att äldre som bor i någon av dessa kommuner själva har möjlighet att välja vem som ska utföra ens vård- och omsorgstjänster. Det innebär också att äldre som bor i den andra hälften av Sveriges kommuner saknar möjlighet att påverka sin livssituation.

Sammantaget betyder det att vi inom landet har två grupper av äldre med skilda levnadsvillkor – en som precis som tidigare i livet kan sätta sin personliga prägel på vardagen, och en som blir inordnade i kommunens äldrevårdspaket.

Alliansen införde lagen om valfrihetssystem (LOV) den 1 januari 2009. Samma år fattade riksdagen beslut om att införa vårdval i primärvården. Beslutet innebar i korthet att landstingen är skyldiga att införa valfrihetssystem inom primärvården. Praktiskt innebär det att alla personer får rätt att välja mellan olika vårdgivare. Vidare får alla vårdgivare som uppfyller de av landstinget uppställda kraven i vårdvalsystemet rätt att etablera sig med offentlig ersättning. Fördelarna är flera. Alla kan själva välja vilken vårdcentral man vill besöka, tillgängligheten ökar och personal inom vården får fler karriärvägar genom möjligheter att starta egen verksamhet. Förutom en valfrihetsreform är alltså LOV även en viktig jobbreform. Vi behöver skapa fler jobbtillfällen för att arbetslinjen ska fungera.

Ett naturligt nästa steg är att göra det obligatoriskt för alla kommuner att införa valfrihet inom äldreomsorgen. I kommuner som inte valt att införa LOV behöver äldre med behov av omsorg först få ett godkännande av kommunen. Därefter pekar oftast kommunen ut vem som ska leverera tjänsten. Önskemål om att exempelvis bo på ett visst äldreboende kan uppfyllas vid behov och om välvilja finns. Detta är inte rimligt. Det rimliga är istället att personer som livet igenom fattat en lång rad beslut, även på ålderns höst får möjligheten att själva besluta om den viktiga och personliga omsorgen.

Ett obligatoriskt valfrihetssystem i alla kommuner för äldreomsorg skulle kunna införas i enlighet med riksdagens tidigare beslut om vårdval inom primärvården. Detta skulle innebära att alla kommuner blir skyldiga att låta de äldre själva besluta om vårdgivare. Vidare skulle alla vårdgivare som uppfyller kommunernas uppställda krav ha rätt att etablera sig med offentlig ersättning.

Vi tror på en människosyn där viktiga beslut så långt det är möjligt ska fattas av människor själva. Valmöjlighet ska vara ledordet. Vi tror att välfärdspolitiken ska utgå från oss människor, inte från att skapa det enklaste systemet för kommunen. I en nyligen inlämnad motion till riksdagen föreslår vi därför att valfrihetssystem inom äldrevården bör införas i alla Sveriges kommuner. Det skulle ge alla äldre ökade möjligheter att utforma sin omsorg och sin vardag på det sätt som passar dem själva allra bäst. Vi vill ge beslutanderätten tillbaka till landets äldre. Vi fortsätter ta ansvar för Sverige.

Lars Hjälmered, Riksdagsledamot (M)

Olof Lavesson, Riksdagsledamot (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Vårdval

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev