Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Hur ska framtidens äldreomsorg se ut?

Vi har genomfört en debatturné om framtidens äldreomsorg som nu avslutas i Almedalen. Den har visat oss att kvaliteten i äldreomsorgen är något som engagerar och morgondagens äldre, kräsna 40-talister, kommer vilja ha en mycket god omsorg, skriver Humanas Per Granath och författaren Edvard Unsgaard (M).

Publicerad: 4 juli 2012, 09:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Äldreomsorgen har debatterats flitigt den senaste tiden och både regering och opposition har tagit politiska initiativ. Det har diskuterats om skillnader mellan privata och offentliga utförare och politiker från båda blocken har ifrågasatt vinstuttag. Men alltför få politiker och andra har frågat hur vi egentligen vill att vår framtid som äldre ska se ut? Vad vill vi ha för omsorg och hur når vi dit

Omsorgsföretaget Humana har under våren genomfört en debatturné just med utgångspunkt i hur människor vill ha det som äldre. Vi har arrangerat lokala politiska debatter om äldreomsorgen i Uppsala, Örebro, Sundbyberg, Norrköping och Jönköping. Intresset har varit stort från både medborgare och politiker.

Det finns flera tankar som har återkommit. Nästan alla som besökt våra debatter vill att man ska debattera innehållet i äldreomsorgen mer. Många har också pekat på att en bra omsorg inte stannar vid boendet eller hemtjänsten. I Örebro var det exempelvis flera besökare som beskrev vikten av en god gatubelysning för att skapa trygghet för äldre och på det sättet förbättra äldres möjligheter att röra sig ute och hålla sig friska längre. I Sundbyberg pratade politikerna om vikten av en god samverkan med det civila samhället.

Något som varit tydligt är att politikerna haft en bred samsyn om att det viktigaste är kvaliteten på omsorgen och inte vem som utför den. Våra debatter har också gett konkreta resultat för de äldre. Tack vare ledarskribenten Widar Anderssons (S) fråga skapades en öppning mot ökad valfrihet för de äldre i Norrköping. Kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) och oppositionsrådet Fredrik Bergqvist (M) skakade hand på att försöka avskaffa upphandlingar för att i stället införa en egen modell av valfrihet där äldre själva får bestämma vilket företag eller förvaltning som ska stå för hjälpen.

I Uppsala fanns en bred samsyn mellan (S) i opposition och styrande (KD) om att kvaliteten är långt mycket viktigare än valfriheten och i Jönköping beskrev den tidigare journalisten Erik Lindfeldt sin bild av äldreomsorgen i Jönköping. Innan hans mamma blev sjuk hade han varit orolig för kvaliteten, men när han mötte omsorgen i praktiken blev han positivt överraskad. På flera orter har det funnits en skillnad i uppfattningen på hur god kvaliteten i omsorgen faktiskt är. Kommunalrådet och oppositionsrådet i Örebro beskrev att omsorgen höll en hög kvalitet, medan flera åhörare på plats ifrågasatte den bilden.

Ingenstans har någon diskuterat vinster i välfärden. Varken politiker eller åhörare har pekat ut vinster som ett problem eller som en stor fråga. Det är uppenbart att människor tycker att det är kvaliteten och innehållet som spelar störst roll, inte vem som äger verksamheten eller hur det eventuella överskottet används.

Nu avslutar vi vår debatturné i Almedalen. Vår viktigaste uppmaning är att det inte bara går att tro att någon annan skapar den goda omsorgen. Vi tillsammans måste forma framtidens äldreomsorg. Det är ett samspel mellan medborgare, politiker, utförare och brukare. Här vill vi som välfärdsföretag vara med. Trots att det finns kritik mot privata företag inom omsorgen är vi övertygade om att vi behövs och har mycket att tillföra. Som privat företag med en ambition att skapa en bra omsorg med ett personligt engagemang välkomnar vi självfallet en kontinuerlig och djupgående granskning och uppföljning. Men granskningen måste omfatta kommunalt såväl som privat drivna verksamheter. Och uppföljning och mätning av bland annat kvalitet måste ske med metoder som möjliggör jämförbarhet. Önskemålen om valfrihet och därmed mångfald kommer att fortsätta öka. I framtiden kommer fler driftsformer att efterfrågas. Entreprenörskapet inom privat företagande kommer därför att bli ännu viktigare.

Vi är ett företag som också arbetar med personlig assistans. Inom assistansen arbetar man med utgångspunkt i det individuella och det synsättet måste appliceras än mer inom omsorgen. För precis som vår debatturné har visat så är kvaliteten i äldreomsorgen något som engagerar och morgondagens äldre, kräsna 40-talister kommer vilja ha en mycket god omsorg.

Per Granath, vd, Humana

Edvard Unsgaard, (M), författare till boken När Amelia behöver hemtjänst

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev