Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Hemtjänst - omöjliga val i ett omöjligt system

Lagen om valfrihet innebär att man kan välja utförare av hemtjänst. Men hur lätt är det att välja mellan 100 utförare i Stockholm efter en stroke och när biståndshandläggaren ska vara neutral och inte får ge råd till brukaren?

Publicerad: 27 maj 2013, 07:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HemtjänstLOV

LOV, lagen om valfrihet, inom hemtjänsten reduceras ofta till frågan om rätten att välja utförare. Det har skymt en seriös diskussion om hemtjänstens kvalitet. Den av regeringen tillsatta utredningen om LOV måste därför göra en allsidig utvärdering av LOV. I den bör ingå en genomlysning av förhållandena i Stockholm. Erfarenheterna härifrån är väsentliga för om LOV ska föreslås bli en tvångslag att införas också i städer som Göteborg och Malmö, där man ännu inte sagt ja till LOV. Vi vill peka på några förhållanden att studera i Stockholm.

Bristande resurser. Personal och de äldre med hemtjänst vittnar om en mycket stressad arbetssituation med allt kortare tid för olika insatser i hemmet. Seriösa stiftelsedrivna företag har upphört med sin hemtjänst då man med nuvarande ersättning inte kunnat driva den med godtagbar kvalitet.

Uppsplittring av verksamheten. Den fria etableringen har lett till att det i dag finns cirka 150 privata och 40 kommunala utförare. Det innebär att en biståndsbedömare i en stadsdel kan ha kontakt med 80 utförare av hemtjänst plus 5-10 vårdcentraler samt korttidshem med flera. För distriktssköterska och rehab gäller motsvarande. Kontinuitet och teamarbete är svårt att skapa och tidigare väl fungerande samarbeten har upphört. Detta till men för de mest sjuka äldre.

Besluten bort från professionen. De katastrofala följderna av de nya styrsystemen inom vården, New Public Management, finns också inom äldreomsorgen. Biståndsbedömaren blir allt mer en grindvakt för att hålla budget och får allt mindre tid till sociala utredningar och flexibla beslut om insatser. Dessa får alltmer formen av standardbeslut enligt listor. Vårdbiträden, som via sitt företag får ”beställningen”, har sedan att effektuera insatsen; dusch, matlåda och toalett. Borta är helheten, att nyttja sitt kunnande för att ge en god omsorg.

Transaktionskostnaderna. Vi menar att kostnaderna för hemtjänsten i Stockholm har fördyrats genom LOV och det stora antalet utförare; förfrågningsunderlag, bedöma ansökningar om etablering, fakturera, följa upp, kontrollera och informera med mera.

Ökad körtid. Trafikverket har genomfört en mycket intressant utredning om konsekvenserna av LOV där man har simulerat hur mycket längre körtiden mellan hemtjänstbesöken blir om man ökar antalet utförare. Bara med en utförare till, utöver kommunen, ökar körtiden med 20 procent. Med två utförare till ökar den med cirka 35 procent. Betänk effekten av 200 utförare som i Stockholm! Regeringens utredning måste studera denna fråga, både för effektivitet och kvalitet inom hemtjänsten och ur klimatsynpunkt.

Arbetsförhållanden. Vi anser också att de skillnader som finns i anställningsförhållanden mellan kommunala och privata utförare som finns i Stockholm ska redovisas; heltider, tillsvidareanställningar, timanställda, utbildningsnivåer och kollektivavtal med mera.

Utredningen ska enligt sina direktiv göra jämförelser mellan kommuner som tillämpat LOV och kommuner som inte infört LOV. Lämpligt vore att göra en sådan jämförande studie mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg.

Peter Lorentzon, aktiv i PRO och i nätverket Gemensam välfärd

Lars Wettergren, fd ordförande i PRO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HemtjänstLOV

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev