Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Gode män-systemet är inte säkert för de mest utsatta

Regelsystemet för gode män är inte rättssäkert för de mest utsatta och bör utredas. Men en person som arbetar som personlig assistent ska inte kunna förordnas till god man/förvaltare för samma brukare. Sådana dubbla uppdrag innebär en risk för intressemotsättningar och jäv, replikerar Germund Persson, chefsjurist, SKL.

Publicerad: 5 mars 2014, 14:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Funktionsnedsättning

En översyn av lagstiftningen om godmanskap och förvaltarskap är nödvändig. Det framhåller föreningen JAG i en debattartikel med rubriken Kommunerna misssköter sina gode män i Dagens Samhälle den 28 februari. Det är även SKL:s uppfattning.

Nuvarande regelsystem är inte rättssäkert för de mest utsatta. Det räcker inte med att fortsätta lappa och laga en ålderdomlig lagstiftning – en grundlig och förutsättningslös utredning borde genomföras. Detta gick vi in på närmare i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 27 februari.

SKL delar dock inte föreningen JAG:s uppfattning i alla delar. Föreningen argumenterar för mer personlig utformning och kontakt mellan den gode mannen och huvudmannen, och verkar ställa detta i motsatsförhållande till professionalisering och enhetlighet.

SKL anser att det finns goda skäl att även fortsättningsvis hålla isär det juridiska ställföreträdarskapet från personlig omvårdnad och intressebevakning, som kan ligga närmare de anhöriga, personliga assistenter, kontaktpersoner eller andra stödpersoner. Den gode mannens uppdrag bör vara att se till att huvudmannen får sina behov tillgodosedda men inte att utföra det praktiska arbetet själv.

Självfallet ska detta ske med respekt för den enskilde individens vilja. Vi anser inte att en ökad professionalisering av godemanskapet står i motsatsförhållande till detta. Tvärtom bör det kunna bidra till ökad trygghet och rättssäkerhet för huvudmännen.

Redan 2009 gjorde SKL en framställan till justitiedepartementet om att en person som arbetar som personlig assistent inte ska kunna förordnas till god man/förvaltare för samma brukare. Sådana dubbla uppdrag innebär en risk att det kan uppstå intressemotsättningar och jävsförhållanden. Är denne dessutom anhörig till huvudmannen minskar förutsättningarna för insyn och kontroll ytterligare. Inom denna krets kan det dessvärre också finnas egna ekonomiska intressen som inte främjar den enskildes behov.

Slutligen kan konstateras att uppdraget som god man/förvaltare i dag är ett utomordentligt svårt och komplicerat uppdrag som åläggs en lekman utan krav på annan kompetens än att personen ska vara hederlig, erfaren och lämplig. Den önskade översynen bör utgå från hur samhället ser ut idag och inte på hur det var uppbyggt för snart 100 år sedan, när grunden till den nuvarande lagstiftningen lades.

Germund Persson, chefsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Funktionsnedsättning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev