Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Ge alla barn chansen till ett aktivt liv

Barn med funktionsnedsättning har en ohälsosammare livsstil och deltar mer sällan i regelbundna fritidsaktiviteter jämfört med andra barn. Detta påverkar den fysiska hälsan och försvårar deras möjlighet att vara med i de sociala sammanhang som leken, fritiden och sporten ger. Därför behöver vi öka tillgängligheten till fritidshjälpmedel.

Publicerad: 28 november 2013, 11:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningFolkhälsoarbete

I dag torsdag arrangerar Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) ett riksdagsseminarium med debatt om hjälpmedel. Seminariet utgår från RBU:s årsrapport 2013 Hjälpmedel - var god dröj. Ett av våra förslag är att öka tillgängligheten till fritidshjälpmedel.

Varför är detta viktigt? Jo, för att det finns en tydlig koppling mellan låg fysisk aktivitet och ohälsa. Folkhälsoinstitutet har visat att barn med funktionsnedsättning skattar sin hälsa sämre jämfört med andra barn (Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning, 2011). De har i högre grad en ohälsosam livsstil och deltar mer sällan i regelbundna fritidsaktiviteter. Detta påverkar inte bara den fysiska hälsan utan försvårar också barnens möjlighet att vara med i de sociala sammanhang som lek, fritid och sport innebär.

För att barn med funktionsnedsättningar ska kunna delta även i relativt enkla aktiviteter krävs ofta hjälpmedel som i dag är förknippade med stora kostnader. Det gör att barnens möjligheter till blir beroende av föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. I RBU:s rapport framgår att närmare 70 procent av föräldrarna själva har fått betala för sina barns hjälpmedel.

Förutsättningarna för barnens möjligheter påverkas i hög grad av beslut i kommuner och landsting när det gäller hjälpmedel, men det finns även ett statligt ansvar att förbättra likvärdigheten över landet. Staten kan med nationella riktlinjer stävja en del av de regionala skillnader som i dag finns på hjälpmedelsområdet. Det är ett av skälen till att RBU i dag bjuder in riksdagens partier till en debatt kring nedanstående fyra krav:

1. Alla bör ha tillgång till hjälpmedel för en aktiv fritid, utan att det ska kosta mer än vad motsvarande aktivitet för en person utan funktionsnedsättning skulle ha betalt.
2. Fritidsanläggningar ska inte bara erbjuda tillgänglighet, utan även delaktighet, det vill säga att anpassad utrustning bör finnas på plats att hyra eller låna.
3. Behovet av hjälpmedel ska styras utifrån den enskildes behov och inte begränsas av var han eller hon bor eller av lokala begränsningar i utbudet.
4. Regionala eller nationella kompetenscenter med särskild kunskap om barns hjälpmedel bör inrättas. Hjälpmedel för barn kräver särskild kompetens både vad gäller barns utveckling, och hur hjälpmedel bäst kan anpassas till barnets individuella behov och fungera i vardagen.

Uppfylls dessa krav kan barn och unga med funktionsnedsättning få större möjlighet till en aktiv fritid på samma sätt som andra. Det är en investering som gagnar alla. Men till dess måste landstingen och kommunerna ta sitt ansvar. Inget barn ska behöva vänta flera år på sina hjälpmedel.

Agnetha Vikenger, förbundsordförande Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News