Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Friska äldre behöver också någonstans att bo

Gruppen äldre, friska, blir allt större. Men är bortglömd när det gäller bostadsbyggandet i Sverige. Här måste inte bara styrande politiker, utan även kommuner, vårdsektor som fastighetsbolag ta ett större ansvar. Både av omtanke för de äldre och av samhällsekonomiska skäl är det är hög tid att agera.

Publicerad: 21 november 2014, 11:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är inte bara studenter som har svårt att hitta bostad.


Ämnen i artikeln:

ÄldreboendeBostadsbyggandeBostäder

Fram till nu har den politiska debatten mest handlat om bristen på studentbostäder och hyreslägenheter i Stockholm. Men sanningen är att det även finns en stor brist, och det i stora delar av landet, på specialanpassat boende för äldre, och då främst friska människor. Både vad gäller vanliga bostadsrätter och hyresrätter. Här måste inte bara styrande politiker, utan även kommuner, vårdsektor som fastighetsbolag ta ett större ansvar. Det är hög tid att agera. Både av omtanke för de äldre, men också av samhällsekonomiska skäl.

Antalet äldre ökar kraftigt i Sverige, liksom i resten av Europa. Om tio år kommer det att finnas över en miljon fler människor i åldern 60 – 85 år i Sverige, jämfört med i dag. Det är en grupp i samhället som på sikt behöver ett extra stöd och trygghet i sitt boende, och som helt glömts bort. För att få fart på boendekarusellen behövs bra bostäder och en bra boendemiljö som lockar till att man lämnar den otillgängliga lägenheten eller villan i tid – innan problemen kommer. Många flyttar alldeles för sent, vilket leder till oro och att man missar goda år i ett bra boende.

I dag kan byggherrar söka investeringsstöd när äldrebostäder ska byggas eller byggas om, till exempel trygghetsboenden för personer som fyllt 70 år. Men det finns inget stöd att söka för att bygga bättre än vad reglerna för tillgänglighet säger för vanliga bostäder. Här finns mycket att göra så att de bostäder som byggs blir mer hållbara över tid.

Antalet fallolyckor hos äldre i Sverige kostar samhället nästan 10 miljarder kronor om året, har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visat. I takt med att de äldre blir fler så kommer den siffran att öka. Genom att bygga med hjälp av kloka materialval som mjuka golv, bättre belysning och smarta hjälpmedel är vi övertygade om att en stor del av dessa olyckor skulle kunna undvikas.

Genom att bygga bostäder med god arkitektur, smarta, genomtänkta och praktiska lösningar så behöver inte bostadsanpassning göras så fort något extra behov kommer. Kommunernas kostnad för bostadsanpassningsbidrag var över en miljard kronor under 2013, enligt Boverket.

Vi har våra byggregler och tillgänglighetskrav som hjälper oss och kommunerna när vi ska skapa nya boenden, men ett stort problem i branschen är bristen på kunskap utöver grundkraven. Kommunerna måste höja kraven. Lösningen är att bygga klokt och anpassat. Och det går att göra mer än att bara öka dörrbredderna och ta bort trösklarna.

Ett enkelt sätt för styrande är att gå till sig själv och fråga: Hur vill jag bo på ålderns höst? En undersökning som Västerås kommun gjort med närmare tusen äldre människors om deras behov och önskemål visade bland annat följande:

 15 procent av de äldre i åldern 65-85 år vill byta bostad omgående eller inom två år.
 Tre bostadstyper var lika mycket efterfrågade: flerbostadshus i bostadsrätt, seniorboende eller trygghetboende.
 Flerbostadshus med hyresrätt efterfrågades av drygt var fjärde och boende i hyreshus av var femte. De flesta sökte lägenheter med två eller tre rum med kök.
 Betalningsförmågan för den nya bostaden låg mellan 3 000 och
5 999 kronor/månad.

Stat och kommun bör finansiera kloka lösningar i byggandet genom att omfördela kostnaderna och få en mänsklig och samhällsekonomisk vinst. Det lönar sig att satsa på den här gruppen av äldre och att de förebyggande åtgärderna leder till goda resultat.

När vi så bygger måste det göras med omtanke, värdighet, integritet och självständighet för de äldre i samhället.

Bengt Johansson, vd Forsen Projekt AB

Eva Eriksson, ansvarig för Forsen Care

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev