måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Fokusera på trygghet – inte spariver!

Det ovärdiga bemötandet av äldre människor som igår visades i Uppdrag granskning måste få ett slut, skriver Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna och slår fast att om kommunerna inte kan leva upp till lagen måste staten skärpa tillsyn och riktlinjer.

Publicerad: 10 september 2015, 08:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De äldre försöker påpeka sin otrygghet, men ingen lyssnar, skriver SPF Seniorerna. Foto: Erwin Wodicka


Ämnen i artikeln:

HemtjänstÄldresjukvårdÄldrevårdSocialtjänstlagen

Många såg med stor ledsamhet Uppdrag Gransknings reportage om hemtjänsten i Göteborg. Om äldre människor med stora omsorgsbehov som känner rädsla över att bli bortglömda. Äldre möts ständigt av nya ansikten från hemtjänsten, som ska hjälpa dem med det mest intima och måste hela tiden upprepa hur de vill ha det. Som den sjuka och sköra Barbara som besöktes av 35 vårdare på två veckor. De äldre försöker påpeka sin otrygghet, men ingen lyssnar.

Detta är ett fullkomligt ovärdigt bemötande av äldre människor. Var tog medmänskligheten och de äldres trygghet vägen i äldreomsorgen? Inte bara Göteborg ska skämmas. Socialstyrelsens Öppna Jämförelser visar att inte ens hälften (43 procent) av landets äldre känner sig mycket trygga med att bo hemma och få hjälp från hemtjänsten, och att personalkontinuiteten i hemtjänsten har försämrats de senaste åren.

Många kommuner sparar in på äldreomsorgen, inte sällan genom att minska antalet platser på särskilda boenden. Det råder nu platsbrist i hälften av landets kommuner, parallellt har andelen sjuka äldre med hemtjänst ökat, från 67 till 74 procent under åren 2008-2013. Vi har alltså fler äldre med ett omfattande omsorgsbehov som har hemtjänst i dag, samtidigt som kommunerna oroar sig mer över kostnader än över hur de äldre mår och om de får den omsorg de har rätt till.

Detta måste få ett slut. Både politiker och tjänstemän med ansvar för äldreomsorgen måste ha annat för ögonen än sin budget. Detta handlar om människor av kött och blod och med känslor – inte om produktionsenheter vars kostnad ska hållas nere. Politiker, tjänstemän och personal borde fråga sig om de skulle vilja att deras egna föräldrar fick den hemtjänst de själva ansvarar för.

Omsorgen måste utgå ifrån den äldre människans individuella behov och trygghet. Man ska kunna påverka sin hemtjänst: hur stödet ska se ut, vad man vill ha hjälp med och vem som kommer hem till en – utföraren måste lyssna in detta. Socialtjänstlagen slår fast att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt bidra till att äldre känner trygghet. Landets kommuner måste därför omgående ta sitt ansvar och leva upp till lagen – annars måste staten gå in och se till att så sker.

Regeringen hänvisar till mer personal, det är inte att ta bristerna på allvar – nya ansikten betyder inte att äldre träffar samma personal eller får den omsorg de har rätt till. Ansvarig minister kan för en bråkdel av pengarna åka på studiebesök till Sundsvall och därefter sprida goda exempel på organisation och samverkan mellan utförare och vårdtagare. Äldreomsorgen behöver betydligt mer resurser - det måste byggas fler platser på särskilda boenden och hemtjänsten måste utgå ifrån äldres individuella behov. Omsorgen måste bygga på värdighet och trygghet – inte anpassas efter en omodern arbetsstruktur eller kommunens spariver.

Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för bemanning och individanpassning på särskilda boenden – just då det på många håll fanns betydande brister. Dessa riktlinjer ligger i dag på regeringens bord för beslut. Men det finns minst lika stora missförhållanden i hemtjänsten. Därför bör Socialstyrelsen ta fram liknande riktlinjer för personalkontinuitet, individanpassad omsorg och uppföljning inom hemtjänsten. Kommunerna måste leva upp till Socialtjänstlagens skrivelser om en trygg och värdig omsorg för alla äldre.

Medmänsklighet, värdighet, trygghet och individens behov och inflytande måste stå i centrum – äldre ska få den omsorg som vi har rätt till. Om inte kommunerna klarar av att uppfylla Socialtjänstlagen måste tillsynen skärpas och tydliga riktlinjer för personalkontinuitet och individanpassad omsorg införas.

Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev