Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Fel Askeljung, svensk narkotikapolitik fungerar

Centerns riksdagskandidat, Alfred Askeljung, har fel. Laglig narkotika stoppar varken missbruket eller den organiserade brottsligheten. Det replikerar riksdagsledamöterna Anti Avsan (M) och Isabella Jernbeck (M).

Publicerad: 14 februari 2014, 12:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Narkotika

I en artikel skriver Alfred Askeljung 5 februari (Svenska narkotikaförbudet ett historiskt misstag) om den svenska narkotikapolitiken och den ”legalisering” av cannabis som skett på delstatlig nivå under den senaste tiden i Colorado och Washington i USA. Han menar att detta också borde ske i Sverige.

Legalisering av cannabis skulle dock utan tvekan vara fel väg för Sverige och skulle leda till fler narkotikarelaterade problem i samhället. Att den svenska narkotikapolitiken skulle vara ett historiskt misstag stämmer inte. Ser vi på forskningen inom narkotikaområdet kan vi konstatera att narkotikamissbruket är mycket mindre utbrett bland ungdomar i Sverige om man jämför med andra Europeiska länder.

Av en undersökning, som utförts av the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) i ett flertal Europeiska länder år 2011, framgår det att omkring 9 procent av studenterna i Sverige har prövat narkotika någon gång, medan motsvarande siffror i Frankrike och Tjeckien låg omkring 40 procent. Erfarenheten bland svenska studenter av cannabis och annan narkotika är låg. Den svenska restriktiva narkotikapolitiken har med andra ord lyckats i och med att färre svenska ungdomar använder droger jämfört med hur situationen ser ut i resten av Europa.

Varför ska man då – som Askeljung menar – överge en politik som uppenbarligen har lett till att narkotikamissbruket inte är lika utbrett i Sverige som i andra europeiska länder och i stället gå över till en politik som möjliggör ökad tillgång och ökad konsumtion av narkotika och som dessutom skapar en påtaglig risk för att betydligt många fler människor hamnar i ett långvarigt och destruktivt narkotikamissbruk? Vi känner från ett stort antal forskningsrapporter väl till riskerna och konsekvenserna när det gäller användning av såväl cannabis som andra droger. Hjärnskador, psykoser och schizofreni är några av dem. Långvarigt missbruk ökar dessutom risken för cancer och kan även leda till att den psykiska mognaden hos tonåringar försenas eller avstannar.

Askeljung skriver även att en legalisering av cannabis skulle innebära att den organiserade brottsligheten skulle försvinna i Latinamerika och resten av världen. Påståendet är teoretiskt och uppenbart naivt eftersom den ökade användningen av cannabis och andra typer av narkotika i USA har lett till en breddad och mer omfattande verksamhet för knarkkartellerna. Cannabis utgör dessutom fortfarande basen i knarkkartellernas verksamhet.

Den utveckling som tidigare har skett i exempelvis Kalifornien, där det sedan en tid tillbaka har varit tillåtet att sälja så kallad medicinsk marijuana, har lett till ett stort antal nyöppnade så kallade dispensaries vilket i sin tur – enligt FBI och narkotikapolisen i Los Angeles – har lett till en ökad avsättning av cannabis såväl i dessa som i andra sammanhang. Dessutom har försäljningen och tillgången på andra typer av narkotika också ökat som en följd av detta, vilket naturligtvis gynnar knarkkartellerna. Slutsatsen som FBI och narkotikapolisen i Los Angeles har dragit är att försäljningen av medicinsk marijuana har breddat knarkkartellernas verksamheter och därmed ökat förtjänstmöjligheterna för den grova organiserade brottsligheten.

Den restriktiva svenska narkotikapolitiken – som utgår från nolltolerans – har lett till att färre ungdomar i Sverige har missbruksproblem jämfört med hur det ser ut i andra länder i Europa. Denna politik har varit framgångsrik, den har ett brett folkligt och politiskt stöd och ska vara utgångspunkten även i fortsättningen.

Anti Avsan, riksdagsledamot (M)

Isabella Jernbeck, riksdagsledamot (M) ledamot i socialutskottet och ansvarig för narkotikapolitiska frågor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Narkotika

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev