Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Efter ny dom: ”Se över lagstiftningen”

Publicerad: 2 oktober 2020, 10:06

”Den lagstiftning vi har är otydlig”, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på SKR.

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån, SKR

Två domar slår fast att Halmstad gjorde fel när de nekade hemtjänst i en annan kommun. Nu vill både kommunen och SKR att lagen ses över.


Ämnen i artikeln:

Hemtjänst

Drygt 60 kommuner sa i våras nej till att ge hemtjänst till personer från andra kommuner.

Det fanns två huvudskäl till det: man vill minska risken för smittspridning och kommunerna hade inte tillräckligt med personal.

Men det är inte förenligt med socialtjänstlagen eftersom vistelsekommunerna måste utföra hemtjänst om bosättningskommunerna begär det.

Högsta förvaltningsdomstolen tog i somras inte upp Halmstads överklagande om att avslå begäran om hemtjänst i annan kommun.

Kommunen motiverade detta med att den sökande redan har en skälig levnadsnivå i och med de hemtjänstinsatser hon får i sitt hem i Halmstad.

Därmed står kammarrättens dom fast och kommunen måste pröva ärendet igen.

Nu har förvaltningsrätten i Göteborg kommit med en dom i ett annat ärende rörande en annan person i Halmstad.

Personen, boende i Halmstad, ansökte om att få trygghetslarm i sommarstugan som ligger i en annan kommun mellan den 30 juni och den 30 september.

Hemvårdsnämnen i Halmstad avslog begäran eftersom personen har trygghetslarm i sin bostad i Halmstad, och därmed ”uppnår skälig levnadsnivå”.

Förvaltningsrätten upphäver nu det överklagade beslutet och återvisar det till hemvårdsnämnden i Halmstad för ny handläggning och nytt beslut.

Och kommunen är tillbaka på ruta ett.

Gabriela Arvidsson

– Vår förhoppning var att vi skulle få en vägledning. Behovet är stort då pandemin inte är över. Det är det som enskilda och kommuner efterfrågar. Att få veta vad som gäller under en pandemi? Vad ska betraktas som skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagens mening under tiderna som rådde där och då, säger Gabriela Arvidsson, myndighetschef på hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun.

– Varken den enskilde, biståndshandläggarna eller kommuner får någon vägledning för att vidmakthålla rättssäkerheten. Det blir en obesvarad fråga och det är inte gångbart vare sig för den enskilde eller för verksamheten.

De i dag runt 5 600 biståndshandläggare runt om i landet, och många kommuner, skickar beställningar till varandra vad gäller tillfälliga vistelser.

– Det är oerhört angeläget att man verkligen på riksnivå granskar rättssäkerheten från socialtjänstlagens perspektiv. Man bör analysera, dra lärdom och förbättra regelverket, säger Gabriela Arvidsson.

Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på SKR, står efter domarna mot Halmstad fast vid att lagstiftningen bör ses över.

– Det aktualiserar den lagstiftning som vi har. Den är otydlig och då menar jag rent tekniskt. När det blir på det här sättet kan det vara värt att se över om lagstiftningen är utformad på ett bra sätt, säger Greger Bengtsson.

– Det är därför en bra idé att se över lagstiftningen för att klargöra vilka rättigheter har den enskilde och vilka skyldigheter har kommunen.

Greger Bengtsson berättar att SKR har haft uppföljande telefonmöte med socialdepartementet där frågan har diskuterats.

I en annan dom att slår förvaltningsrätten i Malmö fast att Vellinge begick ett medvetet lagbrott genom att neka sommargäster från andra kommuner hemtjänst och andra omsorgsinsatser.

Domen kom i sista stund. För i går, den 1 oktober, upphävdes beslutet i Vellinge.

Mavis Zander.

– Vi har fattat beslut efter det ställningstagande regeringen fattat gällande besöksförbud inom vård- och omsorg samt hur pandemiläget ser ut generellt i Skåne, säger Mavis Zander (M). omsorgsnämndens ordförande i Vellinge.

– Så vi har beslutat att vi ska häva de olika beslutet om förbud som fattades i april. Däribland finns det här beslutet om att inte verkställa förfrågan från andra kommuner gällande vård och omsorg i Vellinge kommun.

Antalet ansökningar om insatser från delårsboende minskade kraftigt under sommaren 2020.

Förra året fick Vellinge in 25 förfrågningar. Enligt Mavis Zander har bara fem hört av sig i år. Tre som ansökte innan beslutet i april beviljades hjälp, två som hörde av sig efter fick avslag.

Halmstad brukar ha runt 100 formella ärenden per år. 2020 var det fem.

Däremot ökade antalet förfrågningar kring tillfällig vistelse kraftigt i Halmstad. Kommunen fick avsätta resurser motsvarande en heltid enbart för att täcka upp det ämnet.

Flera kommuner som Vellinge häver nu beslutet om att inte verkställa förfrågan från andra kommuner gällande vård och omsorg, bland annat Båstad och Bräcke.

Erik Pettersson

Reporter

Ämnen i artikeln:

Hemtjänst

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev