Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Dagens Samhälle förminskar Carema-skandalen

Dagens Samhälle ger i sin granskning av Koppargården en ensidig bild av vad som hänt. Vad är egentligen syftet med att förminska vårdskandalen och använda Caremas version i historieskrivningen?

Publicerad: 26 april 2012, 14:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I två artiklar i Dagens Samhälle nr 15 och 16 2012 om äldreboendet Koppargården av Thord Eriksson försöker man återigen förminska händelserna till att enbart handla om samarbetet mellan sjuksköterskorna på boendet och läkarna, och att förra årets skandaler på Koppargården berodde på läkarinsatsernas bristande kontinuitet.

Detta är något som även Vårdföretagarna påstod i sin granskning av Carema. Dagens Samhälle påstår sig vilja ge en annan bild men använder i själva verket Caremas version - den som går att finna på företagets hemsida. Det är en version där de som har kritiserat förhållandena på Koppargården görs ansvariga; i det här fallet det privata företag, TryggHälsa, som står för läkarinsatserna på boendet, stadsdelens medicinsk ansvariga sjuksköterska (MAS) och en folkpartistisk politiker.

TryggHälsa har mångårig erfarenhet av att arbeta på äldreomsorgsboenden och de har uppdrag på många äldreboenden inom länet. Ett flertal av dessa har under våren skrivit nya kontrakt med TryggHälsa. I Dagens Samhälle insinueras att hela skandalen skulle ha uppkommit som ett resultat av att Carema inte vill förlänga avtalet med TryggHälsa på Koppargården. ”Att bli utkastad från Koppargården skulle ha inneburit en prestigeförlust och ett ekonomiskt avbräck för läkarföretaget. Kan därför syftet med brevet om vanvård, i september i fjol, ha varit att angripa Carema.” Strategin att angripa uppdragsgivaren för att behålla ett kontrakt verkar rätt osannolik.

I Stockholms läns landsting råder valfrihet bland läkarinsatserna. Vem som ska stå för denna är en uppgörelse mellan huvudmannen för äldreboendet, i det här fallet Carema, och läkarföretaget. Landstinget godkänner uppgörelsen, men har hittills aldrig varit av en annan åsikt än de två inblandade parterna. Det är inte ovanligt att huvudmännen vill byta, och det är också anledningen till att TryggHälsa nu under våren fått fler nya kontrakt.

Dagens Samhälle ger vidare sken av att allt hände under några veckor i höstas, under inflytande av ett mediedrev som alltså TryggHälsa kanske iscensatt. Man låter förstå att kritiken inkom först efter att Carema begärt att få byta läkarorganisation. Men den första kritiken från såväl MAS, läkarorganisationen som från politikerna i nämnden kom ett helt år tidigare, under hösten 2010. MAS rapporterade i oktober muntligt till nämnden. Efter att MAS förvägrats av stadsdelsdirektören att lämna en skriftlig rapport i november 2010 begärde oppositionen in denna rapport till decembermötet. Detta avslogs i ett beslut från majoriteten, men i detta majoritetsbeslut stod även:

Dock kvarstår vissa i nämndens mening allvarliga brister varför förvaltningen uppmanas att nogsamt följa utvecklingen och handlingsplanens uppfyllande, samt i övrigt hänvisar nämnden till tidigare fattade beslut om uppföljning och åtgärder i vad gäller äldreomsorgen inom nämndens ansvarsområde. Vidare uppmanas förvaltningen att genom sin tillsynsverksamhet tillse att Carema i alla delar, inkl bemanning, överlappningstid och aktiviteter utifrån brukares önskemål följer de åtaganden som Carema gjort i avtal med staden.” Caremas åtagande på Koppargården var alltså uppe till diskussion bland politikerna i nämnden ett helt år innan det blev en fråga för medierna.

Även läkarorganisationen inkom med sin första anmälan till förvaltningen i oktober 2010, ett år innan Carema begär att få bryta avtalet. Både MAS och TryggHälsa var överens i sin bild av undermålig bemanning. Hur konflikten sedan trappades upp mellan Carema och läkarorganisationen råder det delade meningar om. Carema och Läkarorganisationen menar båda att den andra parten i stort sett bojkottade de samverkansmöten som borde ha ägt rum. Men det var på Caremas begäran som Läkarorganisationen bytte ut läkare, och Carema bytte även ut sina egna chefer vid Koppargården ett flertal gånger under kort tid.

Dagens Samhälle tycks mena att MAS har utfört en granskning som inte ligger i hennes åtagande att göra. Det stämmer inte heller. Carema har visserligen en egen MAS, men stadsdelens MAS har ett övergripande ansvar och kan alltid gå in och kontrollera. Det är ganska självklart. Ska vi ha ett styr- och kontrollsystem som fungerar måste det finnas en kontrollfunktion som ligger utanför själva företaget också.

På äldreriksdagens sista dag intervjuar Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle, Margareta Sööder, tillförordnad VD på Carema Care. Edman inleder med att presentera artikeln i tidningen om Koppargården som ett sätt att försöka nyansera debatten. Vi håller med om att debatten behöver nyanseras. Vi håller med om att det gått en del troll i diskussion, inte minst i de så lättillgängliga beskrivningarna av blöjvägningar som är direkt osakliga. Men vi tycker inte att Dagens Samhälle bidrar till den nyanseringen genom olika insinuationer runt det privata läkarföretaget TryggHälsa, stadsdelens MAS och nämndens politiker.

Vad är tidningens syfte när man försöker ta heder och ära från de personer som slog larm? Frågan kvarstår, vem vågar nästa gång slå larm? Och varför tillåts en så ensidig bild ges så stort utrymme i Dagens Samhälle?

PS. Vi kan också rekommendera en artikel i tidningen Fokus om Koppargården som är både saklig och problematiserande.

Håkan Jörnehed, landstingsråd (V), Stockholms Läns landsting

Torun Boucher, ledamot (V) äldrenämnden i Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News