torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Centerns cannabislobbyister begår ett historiskt misstag

Frågan som legaliseringsförespråkarna bör ställa sig är vilket pris de är beredda att betala i form av ökat mänskligt lidande. Att en ledande representant för Centern i Stockholm och det allt mer radikala ungdomsförbundet driver på för att släppa cannabis fritt är obegripligt. Och att dessa utan egentligt mothugg internt får sätta bilden av partiets ståndpunkt i frågan är förvånande, replikerar kristdemokraten Stefan Svanström.

Publicerad: 11 februari 2014, 10:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Narkotika

REPLIK. Centerns riksdagskandidat Alfred Askeljung kallar i en debattartikel i Dagens Samhälle 5 februari det svenska narkotikaförbudet för ett ”historiskt misstag”. Han medger att samhällskostnaderna för den missbruksrelaterade kriminaliteten är höga, men härleder inte hur en legalisering skulle göra att bruket – och därmed samhällskostnaden för detta - minskar. Den frågan som vi därutöver måste ställa oss är vilket pris vi är beredda att betala för ökat mänskligt lidande?

Legaliseringen av cannabis är en het fråga i många länder, inte minst i de länder där såväl bruk som missbruk gått från snävare kretsar till bredare folklager. I fokus står kanske främst utvecklingen i USA, där kampen mot cannabis länge förts i stark motvind. Den explosionsartade utbredningen av cannabis bland highschool- och collegeungdomar under 1970, 80- och 90-talet är förmodligen en förklaring till att frågan fortfarande väcker ett bredare intresse, trots att användandet bland unga i USA nu minskar kraftigt.

Nästan 4 av 10 amerikaner uppger sig ha testat cannabis, de flesta av dem i ålderskategorin 30 till 49 år. Den allmänna opinionen har som en följd av de senaste årens legaliseringar i ett fåtal delstater svängt från en klar övervikt emot till en nästan lika tydlig övervikt för. I ljuset av detta har flera ledande politiska profiler, däribland president Barack Obama och Bill Clinton, på senare tid öppet börjat relativisera skadeverkningarna av cannabis visavi alkohol och tobak.

Här i Sverige har fortfarande färre än var tionde vuxen testat cannabis. Debatten om legalisering har än så länge varit förbehållen ett fåtal nyliberala ideologer och aktivister utanför de etablerade partierna. Att en riksdagskandidat från Centerpartiet nu öppet pläderar mot den restriktiva linje som gjort svensk narkotikapolitik till en av Europas mest framgångsrika när det gäller att begränsa spridningen av narkotika markerar ett sorgligt trendbrott.

Vi bör förstås kunna ha en nyanserad diskussion om skadeverkningarna av cannabis relativt alkohol och tobak även i Sverige. Mörkläggning i detta avseende riskerar bara vara kontraproduktivt, och öka mytbildningen om cannabis som något ofarligt. Det faktum att några namnkunniga amerikaner följt efter opinionen i sina hemländer förtar dock inte att vi fortfarande pratar om en drog med kända och potentiellt långtgående skadeverkningar på liv och hälsa.

Forskare är tämligen ense om att cannabisbruk ger ökad risk för bestående skador – både på kort och lång sikt. Förutom de vanliga skadeverkningarna av rökning – såsom lungcancer och bronkit – löper brukare, framförallt bland unga människor, ökad risk att få försämrat korttidsminne, inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt svårigheter att ta in och bearbeta information. De studier som gjorts på skadeverkan på psykisk hälsa visar också omedelbart högre risker för psykoser och ångestattacker, liksom flerdubblad risk för att senare insjukna i olika psykiska sjukdomstillstånd som till exempel schizofreni.

Det råder alltså ingen tvekan om att cannabis har skadeverkningar. Skulle cannabis legaliseras, och bruket mest troligt öka, så innebär det också ökade samhällskostnader. Det handlar dels om direkta kostnader inom sjukvården, som får förbereda sig på fler röknings- och beroenderelaterade skador, liksom fler fall av psykoser eller andra mer permanenta psykiska sjukdomstillstånd. Därtill finns det också indirekta samhällskostnader att väga in, i form av lägre produktivitet, minskad arbetsförmåga och ökad sjukfrånvaro.

Det går förstås att hävda att dessa effekter är mindre än kostnaden för den narkotikarelaterade kriminaliteten eller motsvarande skadekostnader för alkohol och tobak. Men nu talar vi ju om effekter som mest troligt kommer utöver de kostnader vi har redan i dag, och som bara för alkoholmissbruket beräknas till över 150 miljarder kronor per år. När det gäller organiserad brottslighet råder därtill stor samsyn att legalisering av lättare droger leder yrkeskriminella att istället sälja tyngre droger, med oförändrade eller ökade kostnader som följd.

Hur man än vrider och vänder på argumenten är det svårt att se att en legalisering av cannabis medför att de totala kostnaderna för missbruket eller det totala mänskliga lidandet kommer att minska. Det historiska misstaget är med andra ord inte att vi tagit ett principbeslut om att ha nolltolerans mot narkotika och droger, utan att vi inte i tid insåg vilka skadeeffekter och kostnader som olika typer av missbruk medför för enskilda människors hälsa, för närstående och familjer, för arbetsförmåga och utanförskap, och – i förlängningen – för samhällsekonomin i stort.

Mot den bakgrunden vill vi kristdemokrater fortsätta verka för att politiken på alla nivåer ska inriktas på ett sundare bruk - och därmed minskat riskbruk - av alkohol och tobak, kombinerat med fortsatt nolltolerans mot alla former av droger och narkotika. Att en ledande representant för Centerpartiet i Stockholm tillsammans med det allt mer radikala ungdomsförbundet driver på i motsatt riktning när det gäller cannabis är både oansvarigt och obegripligt. I ett så pass utsatt läge som Centerpartiet för närvarande befinner sig i är det förvånande att dessa personer utan egentligt mothugg internt kan få sätta bilden av partiets ståndpunkt i denna fråga.

Stefan Svanström, riksdagsledamot (KD) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Narkotika

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev