Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Bristen på bra äldrebostäder knäcker kommunernas ekonomi

De stora kullarna födda på 40-talet går nu i pension och snart är var fjärde svensk över 65 år. De allra äldsta blir fler och trycket på bra bostäder ökar. Hur man bor är en viktig faktor för hur ålderdomen blir. Det kommer en tid när man inte längre rör sig så lätt, synen och hörseln försämras och minnet sviker. Risken är stor att man blir fast i sitt eget hem.

Publicerad: 15 november 2012, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Kommunerna vill att man ska bo kvar hemma så länge det bara går. Men i dag bor över hälften av alla äldre i otillgängliga bostäder och många kan inte komma ut. Antalet äldre över 65 år kommer snart att öka kraftigt. Lösningen är inte bara vård-och omsorgsboende, där bor bara fem procent av dagens äldre. Var ska alla andra bo? Om inte kommunerna satsar på fler alternativa bostadsformer, såsom senior- och trygghetsbostäder, riskerar äldre att flytta till vård- och omsorgsboenden i förtid, en nackdel för både kommunen och individen. Kommunen kan spara miljoner på att erbjuda tillgängliga bostäder istället för vård - och omsorgsboende!

Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar har gett stöd åt ett 70-tal projekt för att få fart på planerandet av bra bostäder och boendemiljöer för äldre. En lärdom från vårt arbete är att det är viktigt att börja i tid. Kommunerna måste planera för de yngre äldre och tillsammans med bygg- och fastighetsbolag få fram fler tillgängliga bostäder och alternativa boendeformer. Om det finns ett utbud av attraktiva och tillgängliga bostäder för äldre som även erbjuder trygghet och gemenskap så ökar intresset för att flytta i tid. Fler äldre kan då lägga många goda år till livet.

Det är dags att göra något åt det befintliga bostadsbeståndet. De flerbostadshus där majoriteten av äldre bor måste bli tillgängliga, det gäller inte minst de byggda under miljonprogrammet. Vi har genom Bo bra på äldre dar stöttat flera projekt för att öka tillgängligheten i dessa fastigheter och det finns många exempel på hur det kan göras med relativt små insatser.

Planera för bra bostäder åt alla äldre! Många av de nya trygghets- och seniorbostäder som byggs får en hög hyra eller insats om det är en bostadsrätt. Det finns stora grupper som helt enkelt inte har råd att flytta dit. Hela 40 procent av de som är 65 - 79 år är i dag garantipensionärer och har inte så mycket pengar att spendera. Bland de som är 80 + är det ännu fler.

Det måste bli en bättre samverkan på alla plan. Bostäder för äldre är inte bara kommunernas ansvar, vi som individer måste också tänka igenom hur vi vill bo när hälsan försämras. Om fler bostadsföretag ska våga satsa på äldre så måste det även till en efterfrågan. Kommunerna bör samverka med sina äldre invånare redan vid planeringen av såväl nya bostadsområden som hur gamla ska renoveras.

Bostäder för äldre är en kommunledningsfråga! Kommunerna kan bli bättre på att lära av varandra och riva staketen mellan de egna förvaltningarna. Bo bra på äldre dar har bland annat startat fyra nätverk där tjänstemän från olika kommuner och förvaltningar träffas och utbyter erfarenheter. Dessa möten inspirerar.

Bra och tillgängliga bostäder är en viktig fråga för alla. Om vi inte moderniserar det vanliga bostadsbeståndet och får fart på byggandet av bostäder kan trycket från allt fler äldre knäcka kommunernas ekonomi. Sveriges äldre har rätt att bo bra på äldre dar!

Tomas Lagerwall, samordnare Bo bra på äldre dar

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev