Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Bredare äldregaranti ger verklig trygghet

Redan 1999 införde Haninge kommun en parboendegaranti för äldre som vill flytta med sin biståndsbehövande partner till ett omsorgsboende. Nu breddar vi den ytterligare. Dessvärre är Haninge fortfarande nästan ensamt om detta.

Publicerad: 23 december 2011, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Parboendegaranti var en het valfråga i både kommun- och riksdagsval 2010. Äldreminister Maria Larsson (KD) vill lagstifta i frågan nästa år. Redan 1999 införde Haninge kommun en parboendegaranti och sedan dess har alla äldre som önskat flytta med sin biståndsbehövande livspartner till ett vård- och omsorgsboende fått den möjligheten. Dessvärre är Haninge fortfarande relativt unik i Sverige.

För oss handlar parboendegarantin om trygghet och värdighet. Självklart ska hela det gemensamma livet delas med sin livspartner. För att säkerställa verklig trygghet kombineras parboendegarantin i Haninge med en kvarboendegaranti, det vill säga att den friska äldre får behålla sin lägenhet i ett vård- och omsorgsboende även efter att partnern med det direkta biståndsbehovet avlidit.

Efter att ha följt parboende- och kvarboendegarantin i över ett decennium inser vi dock att systemet har brister för såväl kommun som för de äldre. När det blir aktuellt att flytta till ett vård- och omsorgsboende är det i regel mycket påfrestande för familjen. Den ena partnern insjuknar och behöver flytta till ett boende som sannolikt är livets sista. Samtidigt behöver fler beslut tas än de som enbart rör hälsan; vad ska hända med den gemensamma bostaden, bohaget från ett liv tillsammans, och hur blir framtiden för den friska parten i förhållandet? Allt i en tid då beslut måste fattas snabbt och en flytt kan te sig oåterkallelig. För att möta detta och på allvar säkerställa värdighet och självständighet i livets slutskede behövs ytterligare trygghet; en tillbakaboendegaranti.

Tillbakaboendegarantin, vilken nu införs i Haninge kommun, innebär att kommunen står för magasinering av de privata möbler som inte tas med till vård- och omsorgsboendet. Den efterlevande har efter partnerns bortgång sedan förtur på en lägenhet i kommunens seniorbostäder. Tillbakaboendegarantin ger den friska livspartnern goda förutsättningar för en smidig övergång till annat boende och ett fortsatt rikt liv trots att personen blivit ensam. Att det egna bohaget i sin helhet kan återfås kan te sig trivialt, men i ett kritiskt skede i livet har sådan trygghet verklig betydelse. En tillbakaboendegaranti säkrar värdigheten både för den biståndsbehövande och dess friska partner. Garantin kan undvika kortsiktiga beslut som riskerar slå undan fötterna för ett aktivt liv i framtiden.

För kommunens del innebär en tillbakaboendegaranti inte endast en insats för de äldre invånarnas värdighet, vilket den ursprungliga parboendegarantin är ett viktigt uttryck för, utan därtill även långt mer effektiv resursanvändning. Magasinering av möbler och tillhandahållande av seniorbostad är väsentligt billigare än att låta en plats på vård- och omsorgsboende upptas av person som inte är i fullt behov av den. Utan en genomtänkt tillbakaboendegaranti och strategi för att stötta den efterlevande partnern över i ett aktivt liv riskerar samhällskostnaderna för parboendegarantin helt enkelt att bli för höga.

Vi tror att diskussionen kring garantier för äldre måste ses i sin helhet. Egna, aktiva och medvetna val ska även på äldre dagar få forma livet för individen. Genom att kombinera parboende-, kvarboende- och tillbakaboendegarantier säkerställs individuell värdighet och trygghet till rimliga offentliga kostnader.

Martin Lundqvist mfl, Ordförande äldrenämnden (FP), Haninge kommun

Ewa Kardell, Förvaltningschef Haninge kommun

Benny Nilsson, Ordförande SPF Handen-Seniorerna

Gösta Håxell, Ordförande PRO Haninge Samorganisation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Äldreboende

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News