Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Avslöjandet om konsulterna - en larmklocka

Kalla faktas program Avslag till varje pris som visar hur kommuner med hjälp av konsulter försöker undvika att ge stöd åt personer med funktionsnedsättning måste bli en riktig larmklocka för ansvariga politiker. Maria Larsson och Anders Knape måste nu berätta hur de ser på det som avslöjats.

Publicerad: 15 november 2013, 15:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningLSS

Tv-programmet visar en otäck bild av Sverige 2013 där personer med funktionsnedsättning betraktas som en belastning snarare än en resurs. Kommunala tjänstemän på kurs får lära sig att det handlar om ”en förhållandevis liten grupp som äter mycket pengar”.

Vi önskar att vi kunde säga att vi är förvånade, men det är vi inte. Programmet bekräftar tvärtom den bild vi får genom dagliga kontakter med medlemmar som vittnar om ett allt tuffare klimat. Den som söker samhällets stöd bemöts med ifrågasättande och behandlas som en motpart. Många beskriver detta som svårare att smälta och förstå än att ens barn har fötts med en omfattande funktionsnedsättning.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994. Samtliga dåvarande riksdagspartier stod bakom beslutet att stifta en lag med rättigheter för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Syftet med lagen är att garantera dessa personer stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. LSS är en rättighetslag där ekonomiska överväganden inte får ligga till grund för besluten.

Under de senaste åren har vi sett en mycket oroande utveckling där insatser enligt LSS på ett godtyckligt sätt dragits undan. Människor som under många år har haft insatser enligt lagen bedöms plötsligt, utan att något förändrats i hälsotillståndet, inte längre ha en betydande funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd. Insatserna dras därmed in helt och hållet. Istället för att ägna sin energi och tid till att ta hand om varandra tvingas personer med funktionsnedsättning och deras familjer slåss med kommunen för insatser som borde vara självklara.

Varför sker då detta? Kommunala tjänstemän berättar för oss att man inte längre har möjlighet att ge insatser enligt lagens intentioner. Stränga budgetkrav är en orsak, men det tycks även handla om ett allmänt hårdare klimat där människor med funktionsnedsättning inte ses som en tillgång utan en belastning i vårt samhälle. Få kommunala tjänstemän vågar träda fram och berätta öppet. Det är beklagligt, men beror förstås på att man är rädd om sitt eget jobb.

Regeringen har nyligen aviserat en satsning på utbildning för personal som handlägger stöd enligt LSS. Det är bra under förutsättning att en sådan utbildning utgår från lagens intentioner och utgångspunkter, men vi vill samtidigt understryka att de problem som i dag finns med kommunernas tillämpning av lagen är så stora att det sannolikt krävs betydligt större grepp. Det är dags att återställa tillämpningen av LSS till de ursprungliga intentionerna. För detta krävs modiga politiker och tjänstemän, på såväl kommunal som nationell nivå. Vi behöver politiker som kliver fram och står upp för allas lika värde.

Vi förväntar oss kommentarer och agerande från SKL:s ordförande Anders Knape (M) och ansvarig minister Maria Larsson (KD). Vad är er reaktion på Kalla faktas program? Vad kommer ni att göra för att säkerställa att kommunerna fortsättningsvis ger insatser som motsvarar behoven?

Agnetha Vikenger, förbundsordförande Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Henrik Petrén, generalsekreterare RBU

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningLSS

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News