fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

”Attendo sköter inte sin uppgift enligt avtalet”

Den brukarundersökning som Madeleine Wallberg på Attendo hänvisar till borde användas med betydligt större försiktighet, skriver Brit Rundberg (V) i ett svar angående situationen på äldreboendet Vintertullen.

Publicerad: 30 maj 2011, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Regionchef Madeleine Wallberg har reagerat på att jag använt Attendo Care som avskräckande exempel när jag kritiserat Stockholms stads upphandling av vård- och omsorgsboenden. Det är bättre på Vintertullen idag än när vi tog över, menar hon. Kan så vara, men det betyder ingenting eftersom Attendo tog över efter ett annat stort företag i branschen (Carema) upprepade gånger misskött sig och därför byttes ut.

Hon ogillar också bestämt att jag använder ordet vanvård. Men vanvård behöver inte nödvändigtvis betyda svårt infekterade liggsår och liknade utan innebär enligt våra ordböcker helt enkelt brist på omvårdnad eller försummad vård. Och utan att gå in på detaljer är det just sådana slutsatser som Socialstyrelsen kommit fram till vid sina återkommande besök på Vintertullen i Attendos regi.

Det är också detta som till den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden gett uttryck åt när man sagt sig inte vilja förlänga avtalet med Attendo när detta löper ut nästa år. Företaget sköter inte sin uppgift enligt avtalet och har inte rättat till påtalade brister.

Brukarundersökningen som regionchefen hänvisar till ska tolkas med allra största försiktighet. Enkäten gick ut till samtliga kommunens vård- och omsorgsboenden. Det stora flertalet boende har någon demenssjukdom och svårt att fylla i enkäter med många frågor och olika svarsalternativ.  Svarsfrekvensen låg på 52 procent vilket i sig borde leda till försiktighet när det gäller att tolka uppgifterna. Det fanns rutor där man skulle kryssa om man hjälpt till med svaren i egenskap av anhörig, god vän/man eller annan person. När Socialstyrelsen gjorde en liknande nationell undersökning fanns en särskild ruta att fylla i om det var någon ur personalen som hjälpte till. Trots att Socialstyrelsens svarsfrekvens var högre och trots att av svaren kunde utläsa om någon ur personalen hjälpt till med enkäten, så varnade socialstyrelsen för att dra för långtgående slutsatser av materialet eftersom det inte kunde anses statiskt säkerställt.

Men Stockholms stad har alltså inte redovisat någon som helst osäkerhet när det gäller undersökningens tillförlitlighet. I stället har enkätens resultat använts flitigt för att bevisa hur nöjda alla är med den rådande politiken på äldreområdet, precis som Attendo nu gör.

Slutligen, regionchefen berör inte med ett ord anmälningen till Socialstyrelsen gällande Attendos verksamhet på Östermalm (Rio) som jag till skillnad från Vintertullen namngav i artikeln. Lika bra det kanske eftersom det där avslöjats att företagets chef på platsen helt öppet uppmuntrat personalen se till att gamla boende flyttas från en lägre omvårdnadsnivå upp till en högre, med andra ord blir sämre. Jag citerar ur ett månadsbrev från förra våren till personalen: ”Stort tack till plan 5 för att ni lyckats höja upp 3 boende till en högre nivå. Det ger oss ökade intäkter på ca 47000/månad. Väntar med spänning på vad som händer med de 3 boende på plan 6 som också ska få en ombedömning. LYCKA TILL!”

Det ska till en företagskultur sprungen ur riskkapitalisters drömmar om snabba vinster för att en chef inom äldreomsorgen ska komma på att formulera vinstintressena så osminkat. Det säger mer om Attendos inriktning än alla säljbroschyrer med glada och pigga seniorer.

Brit Rundberg, Ersättare Stockholms äldrenämnd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev