torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Att legalisera cannabis är en felaktig väg att gå

Legaliseringslobbyn tar flera kliv framåt runtom i världen. Men Sverige tillhör fortfarande de länder där narkotikamissbruket ligger på en förhållandevis låg nivå. Så måste det fortsätta.

Publicerad: 27 juni 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Narkotika

På många håll i världen pågår en stark lobby för legalisering av cannabis. I maj fattade Centerns ungdomsförbund ett beslut om att driva frågan om legalisering, trots att vi vet att ungdomar som börjar sitt missbruk i tonåren löper störst risk för skador. Huvuddelen av legaliseringsförespråkarnas argument baseras på uppgifter som berör rökande av marijuana som det såg ut för mer än tjugo år sedan. I dag råder helt andra förhållanden. Politiker i kommuner och landsting har ett särskilt ansvar för att fortsätta bedriva ett effektivt drogförebyggande arbete för att minimera de narkotikarelaterade skadorna.

Vi vet sedan länge att rökning av marijuana är förknippat med skadeeffekter på hjärnan. En frekvent användning av cannabis medför effekter på psyke, motorik och koordination, men också på minne och kognition. Skaderisken är särskilt påtaglig för de som missbrukar drogen i unga år innan hjärnan nått full utveckling. THC, som är den verksamma substansen, kan framkalla psykoser och tydliga orsakssamband finns mellan frekvent cannabismissbruk och schizofreni. Drogen har också en försämrande effekt på IQ. En legalisering sänder tydliga signaler om ofarlighet, vilket inte är acceptabelt.

Det finns ingen anledning att tro att kriminalitet som följer av den illegala cannabishandeln skulle minska om drogen legaliserades. Narkotikalangarna kommer att rikta in sig på andra och nya droger och på nya, yngre målgrupper. Redan nu förekommer illegal försäljning av THC-varianter via internet och dessa försäljare kommer att med sina starkare preparat att finna en ny målgrupp för sina produkter eftersom cannabis ofta är inkörsporten till grövre droger. Ytterligare en målgrupp för drogförsäljarna är ju också de unga som ändå inte skulle få tillgång till den lagliga varianten. Det är inte troligt att de cirka 20 procent av gymnasieungdomarna som i dag testar cannabis kommer att sluta upp med det även om en åldersgräns införs i samband med legalisering.

Ekonomer i USA har räknat fram att USA skulle spara många miljarder dollar om man i stället för att ha ett lagstadgat förbud mot cannabis skulle beskatta en laglig försäljning av drogen som fallet är med alkohol och tobak. Denna beräkning missar att den kriminalitet som i dag livnär sig på cannabis skulle flytta över sin aktivitet på andra illegala hanteringar. Hur skulle man skattemässigt hantera de som själva odlar drogen? Om staten skulle få skatteintäkter på cannabis hur skulle dessa täcka skadeeffekterna? Eftersom nya starka syntetiska cannabispreparat tillkommit på marknaden som man ändå inte kan legalisera, skulle stora kostnader uppstå för att ur juridiska aspekter hantera frågan.

Det bästa sättet att få ned kostnaderna för cannabismissbruket, vare sig det gäller hälso- eller juridiska aspekter, är en fortsatt nolltolerans mot alla slags droger. Här finns en stor utmaning både för kommun- och landstingspolitiker att med stöd av den nya forskningen satsa på de mest effektiva insatser för att förebygga och minska de narkotikarelaterade skadorna och sprida kunskap om hur cannabis påverkar både den som missbrukar och deras omgivning.

Vårt land tillhör fortfarande de länder där narkotikamissbruket är på en förhållandevis låg nivå i jämförelse med andra länder. För vår framtida ungdomsgenerations skull hoppas vi att det förblir så.

Fred Nyberg, Professor och koordinator för Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels och drogberoende (U-FOLD)

Maria Ellgren, forskare Uppsala universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Narkotika

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev