Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Anställ kommunala läkare i äldreomsorgen

Utvecklingen med allt fler äldre ställer ökade krav på sjukvården inom äldreomsorgen. En lösning är att kommunerna anställer egna läkare inriktade på vård i demensboenden och sjukhem.

Publicerad: 28 juni 2011, 07:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kommunala läkare

Utvecklingen på senare år med färre vårdplatser vid sjukhusen och relativt sett färre platser på de särskilda boendena för äldre har medfört att det idag ställs allt större krav på den primärkommunala medicinska vården. Dessutom är det väl belagt att akutvården inte kan lösa de allt större kraven på långsiktig hälso- och sjukvård av sjuka äldre, där inte minst demenssjukdomar och dessas komplikationer dominerar. Akutvården tenderar snarast att öka komplikationerna vid dessa sjukdomar.

Primärvården har idag ett mycket brett uppdrag inom alla åldersgrupper och i många sjukdomsgrupper. Det är knappast rimligt att med nuvarande resurser ytterligare bredda detta uppdrag till fler patientgrupper som de äldre sjuka med tunga och komplicerad vårdbehov utgör, till exempel de med krävande demenssjukdom.

Läkare, profilerade mot dessa patientgrupper, är ett mer effektivt sätt att lösa vården för dessa utsatta och inte sällan lågt prioriterade patienter. Som jämförelse kan noteras, att det anses självklart att den primärkommunala hälso- och sjukvården inom skolan (skolhälsovården) ska ha läkare i sin organisation.

Att primärkommunerna inte har egna läkare för de svårast sjuka äldre är ett tydligt uttryck för utebliven solidaritet med de sjukaste äldre och i strid med principen om varje enskild människas värde.

Hälso- och sjukvården på de särskilda boendena måste snarast rustas upp, bland annat genom att läkare knyts till dessa och då ansvarar för vården på motsvarande sätt som inom all annan svensk hälso- och sjukvård. Den förväntade effekten av detta är att en alltmer kvalificerad vård kan ges på de särskilda boendena, vilket också skulle gynna de sjuka, exempelvis genom ett minskat antal transporter och färre stressande akutvårdssituationer.

Självfallet kräver detta en kompetent organisation även i övrigt, framförallt i form av tillräckligt många och välutbildade paramedicinare, sjuksköterskor och undersköterskor. Självfallet måste också övriga, som enhetscheferna vid de särskilda boendena, ha medicinskt kvalificerad och lämplig grund- och fortbildning för att kunna möta vårdens krav.

Det starkt ökande antalet äldre i vårt samhälle framhäver behovet av att primärkommunernas hälso- och sjukvård leds av egna primärkommunalt anställda läkare med utbildning anpassad för vården vid demensboenden, sjukhem och annan vård på de särskilda boendena.

Leif Hallberg,
Ordförande, Seniorförbundet (KD)
Sture Eriksson,
Docent och geriatriker,
2:e vice ordförande, Seniorförbundet (KD)

Leif Hallberg, förbundsordförande Kristdemokratiska Seniorförbundet, hedersordförande Europeiska Seniorunionen (ESU)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kommunala läkare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev