Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Alliansen lyfter Göteborgs äldreomsorg

Våra förslag för att öka kvaliteten i äldreomsorgen har blivit nedröstade i många år. Men nu låter det annorlunda, skriver Alliansen i Göteborg, som gläds över att ha fått igenom ett antal förslag.

Publicerad: 11 september 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att LOV införs innebär utökad valfrihet genom att den äldre får möjlighet att välja men också välja bort vem som ska utföra tjänsten.


Ämnen i artikeln:

HemtjänstÄldrevård

Det har länge varit uppenbart att Göteborgs äldreomsorg behöver ett kvalitetslyft. Alliansens förslag för att öka kvaliteten har i många år konsekvent blivit nerröstade av S, V och MP, men nu låter det annorlunda.

Nu har våra förslag om en fristående kommunal äldreombudsman och tillsättandet av en äldreberedning mottagits med öppna armar. Vi har även fått igenom vår hjärtefråga om rätten att välja utförare i hemtjänsten i Kommunfullmäktige. Dessa tre viktiga frågor kommer att göra skillnad för Göteborgs äldre.

1. Göteborg får en kommunal äldreombudsman.

För att få en värdig äldreomsorg behöver omsorgen om äldre vara tydlig och förutsägbar så att omsorgstagare alltid vet vad man får och kan förvänta sig. Om eller när äldreomsorgen brister, så ska man veta vart man vänder sig.

Ett sådant förhållningssätt ger integritet och trygghet som är centrala värden för en äldreomsorg med god kvalitet. Vi gläds åt att Kommunstyrelsen kommer att utreda förutsättningarna att införa en kommunal fristående äldreombudsman med uppgift att finnas till hand för äldre, anhöriga och andra med stöd och hjälp kring äldreomsorgen.

2. Valfrihet i hemtjänsten.

I juni beslöt kommunfullmäktige att införa valfrihet i hemtjänsten (LOV:en) i Göteborg. Ett historiskt beslut som länge motarbetats av de rödgrönrosa partierna med Vänsterpartiet i spetsen.

Att LOV införs innebär utökad valfrihet genom att den äldre får möjlighet att välja men också välja bort vem som ska utföra tjänsten. Beslutet om LOV:en är en stor förändring som är både välbehövlig och efterlängtad.

3. Vi tillsätter en äldreberedning.

En enig kommunstyrelse har beslutat att inrätta en äldreberedning direkt under Kommunstyrelsen. Beredningen behövs för att ta ett samlat grepp om äldreomsorgens strategiska kvalitetsarbete och utmaningar och kommer att samordna äldreomsorgen för hela staden med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet och trygghet.

Uppdraget att erbjuda en välfungerande äldreomsorg är både gediget och komplext. Antalet äldre blir fler och många behåller sin goda hälsa långt upp i åldrarna, samtidigt som andra behöver en äldreomsorg anpassad för att svara mot behoven hos de som är mest sköra.

Äldreberedningen ska säkerställa en jämn och god kvalitet och sätta den äldre göteborgaren i centrum. Utmaningarna handlar till stor del om att säkra tillgången på service i staden och att man inte ska behöva vänta eller stå i kö när man har omsorgsbehov.

För Alliansen i Göteborg är det helt centralt att kvaliteten i äldreomsorgen måste bli bättre. Vi gläds med alla äldre och anhöriga som har förbättringar att vänta när Kommunstyrelsen nu tar ett samlat ledningsansvar för äldrefrågorna, när en äldreombudsman är på väg fram och Göteborgs äldre kommer att kunna välja sin hemtjänst.

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP)

David Lega, kommunalråd (KD)

Maria Rydén, kommunalråd (M)

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP)

David Lega, kommunalråd (KD) Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HemtjänstÄldrevård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev