Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Alla vill bli äldre - men ingen vill bli gammal

En undersökning visar att de flesta anser att ”gammal” det är något man blir senare, inte nu. Det är ett paradoxalt resultat, eftersom vi samtidigt vet att vi blir alltfler äldre för varje år som går. Vilka krav på framtidens äldreomsorg ställer den paradoxen?

Publicerad: 10 september 2012, 10:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Den nordiska välfärdsmodellen står inför stora utmaningar. Vi har en åldrande befolkning som både ska ha pensioner, sjukvård och ett gott omhändertagande. Samtidigt är det en mindre andel av befolkningen som arbetar och betalar skatt.

Medellivslängden blir allt högre. Enligt SCB har den sedan 60-talet ökat med ungefär ett decennium för både kvinnor och män. Den medicinska utvecklingen har gjort att vi kan bota fler sjukdomar och förlänga livet för många människor.

Kraven och förväntningarna på samhällets tjänster har också ökat. Dagens och särskilt morgondagens äldre kommer inte att godta brister i omsorgen. De förväntar sig goda förhållanden även när de är i samhällets vård. Valfrihet och trygghet är motton. Besparingar uppfattas som tecken på sämre kvalitet.

Ekonomiska experter har pekat på att den här ekvationen inte går ihop. Enligt beräkningar är finansieringsgapet i Sverige inom en snar framtid mellan 200 och 300 miljarder kronor.

Samtidigt sker en kulturell utveckling där ungdom och aktivitet betraktas som ideal. Det som tidigare var en normal livscykel – barn, vuxen, gammal – har övergått till barn, tonåring, ungdom, ung vuxen, ungdomlig, i sina bästa år och någon gång senare kanske gammal. De aktiva pensionärerna har blivit ett begrepp. Möjligheterna breder ut sig för dagens och morgondagens pensionärer. En inställning till tillvaron som tidigare förknippades med ungdomen.

Utvecklingen ser ungefär likadan ut i alla nordiska länder. Vi blir alla äldre, Vi blir alla äldre, men ingen vill bli gammal - ”Forever young”.

Vi har frågat invånarna i Norge, Sverige, Finland och Danmark om vid vilken ålder man blir gammal. Svaren är mycket samstämmiga och hamnar mellan 69 och 74 år.

I undersökningarna ställdes frågan till ett representativt urval på runt 1 000 personer i åldern 18 – 74 år. För en 18-åring inträffar ”gammal” naturligtvis långt tidigare än för en 60-åring. Att genomsnittet ändå hamnar så högt som i 70-årsålsdern visar att de flesta anser att ”gammal” det är något man blir senare, inte nu.

Det vi ser är en paradox. Den allt äldre befolkningen i våra nordiska länder betraktar inte sig själv som gammal. Frågan är om det är mänsklig villfarelse, där vi inte vill se den bistra verkligheten, eller om det betyder att framtidens äldre är annorlunda, med andra krav och förutsättningar?

Torsdagen den 13 september arrangeras Ifs Hälsoforum. Då kommer experter, politiker och försäkringsbolag att diskutera vad det här innebär för samhället. Vilka nya behov uppstår när allt fler blir äldre? Tanken är att lyfta olika aspekter kring vår hälsa och vilka utmaningar som finns i de nordiska länderna.

Några konkreta frågeställningar:
- Sjukvården
Var går gränsen för samhällets respektive individens ansvar? Livsavgörande operationer eller skönhetsoperationer? Vem ska betala de allt mer avancerade läkemedlen och den allt dyrare medicinska teknologin? Ska vi göra allt vi kan för alla?

- Motion/mat.
Stillasittandet har blivit ett allt större problem. Fetman ökar. Ska vi ha skatt på fett och socker? Kan man ställa krav på motion och förebyggande hälsovård? Är det samhällets eller individens ansvar?

- Arbete/tid.
De sinande skatteintäkterna. Hur mycket och hur länge ska vi arbeta? Till 67 år, 75 år eller ännu längre? Eller ska vi tvärtom arbeta mindre för att kunna sköta omsorgen om äldre anhöriga?

Dessa framtida utmaningar behöver mötas. Vi måste diskutera de finansiella problemen och de möjligheter vi har. Att blunda och bara hoppas på det bästa leder i värsta fall till att den nordiska modellen vi känner i dag rasar samman.

Gustav Dahlberg, chef If Care

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev