tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Äldreomsorgens personal prioriteras i ny satsning

Sverige ska fortsätta vara ett av världens bästa länder att åldras i. Vi kan vara stolta över en äldreomsorg som de flesta äldre är nöjda med, samtidigt som vi måste se behoven av att stärka och utveckla kvaliteten i den.

Publicerad: 10 februari 2016, 10:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Utan den kompetenta och hårt arbetande personalen skulle inte svensk äldreomsorg vara så bra som är.


Ämnen i artikeln:

KvalitetVårdbemanningBäst för äldre bo hemma?JämlikhetJämställdhetKompetensutveckling

De senaste veckorna har äldreomsorgen diskuterats flitigt i media. För mig som äldreminister är å ena sidan alltid oroväckande att det finns brister i äldreomsorgen, men å andra sidan är det förstås otroligt välkommet att vi får tillfälle att prata om något som är en hjärtefråga för mig: En äldreomsorg som sätter de äldres behov i centrum.

Sverige är och ska fortsätta vara ett av världens bästa länder att åldras i. Vi kan vara stolta över en äldreomsorg som de flesta äldre är nöjda med, samtidigt som vi måste se behoven av att stärka och utveckla kvaliteten.

Regeringen genomför med stöd av Vänsterpartiet en historiskt stor satsning på mer personal och inför ett nytt investeringsstöd för äldreboenden, vilket är två viktiga vägar för att stärka kvaliteten. Nu påbörjas också kunskapslyftet för personalen i äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen, som kommunerna kan söka medel för via Socialstyrelsen.

När vi talar om äldreomsorgen får vi inte glömma de kvinnor och män, allra oftast kvinnor, som möjliggör omsorgen med sina insatser. Utan den kompetenta och hårt arbetande personalen skulle inte svensk äldreomsorg vara så bra som den är.

På min äldreresa runt om i olika kommuner har jag haft förmånen att både träffa och diskutera äldreomsorg med både äldre kvinnor och män och med personal inom äldreomsorgen. Två viktiga intryck har dominerat de samtalen: Personalens omsorg är helt avgörande för hur en person trivs med sin äldreomsorg, och vi behöver investera mer i personalen.

Ska vi bygga äldreomsorgen stark och redo för framtiden måste vi också investera i de som jobbar där. Det som är omsorg i äldreomsorgen är så tätt sammankopplat med de som jobbar, att satsningar på personalen också är satsningar på kvaliteten för de äldre.

I de samtal jag har med personalen inom äldreomsorgen är ett ständigt återkommande tema att de upplever att arbetsvillkoren, precis som i många kvinnodominerade sektorer, är tuffa. Många lyfter problem med låga löner, delade turer och ofrivillig deltid. Lönefrågor är förstås frågor för arbetsmarknadens parter, men vardagen för den som arbetar inom äldreomsorgen påverkas av många olika saker.

Den bemanningssatsning regeringen genomför, med 2 miljarder kronor om året till mer personal i äldreomsorgen, kommer att innebära bättre villkor. Det är en viktig feministisk satsning. Det kommer att bli mer tid för personalen, vilket ger högre kvalitet och bättre förutsättningar för personalen att göra sitt jobb.

Nu har kompetensutvecklingssatsningen för att stärka personalen i äldreomsorgen, och därmed också stärka kvaliteten i äldreomsorgen, dragit igång. Den delen av kunskapslyftet som kommer att gå direkt till personal i äldreomsorg och funktionshinderomsorg, på 178 miljoner kronor, kan alla kommuner söka hos Socialstyrelsen. Det är en chans att göra äldreomsorgen i Sverige ännu bättre och att ge personalen chans att spetsa sin kompetens.

Under våren kommer jag att besöka kommunledningar och äldreomsorg i Överkalix, Jönköping, Munkedal och Göteborg på min äldreresa. Jag ser fram mot att där få prata om hur både bemanningssatsningen och kunskapslyftet tas emot och omsätts i kvalitetshöjande insatser för äldreomsorgen.

Tillsammans kan regeringen och kommunerna investera för att Sverige också i framtiden ska vara ett av världens bästa länder att åldras i. Att de investeringarna också kommer att bidra till jämställdhet är en viktig bonus.

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev