onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Äldreomsorgens chefer missar utbildningssatsning

Den 1 december går ansökningstiden ut för den nya utbildningen som ska stärka kompetensen bland äldreomsorgens chefer och höja kvaliteten i äldreomsorgen. Tyvärr visar vår uppföljning att många chefer nu utestängs från utbildningen.

Publicerad: 27 november 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KvalitetLSSLSS-boenden

Inför höstens kursstart var intresset högt bland cheferna i äldreomsorgen. Efter hand fick dock Föreningen social omsorg (FSO) och Vision indikationer på att många i slutänden tvingades välja bort regeringens satsning. Vi beslutade då att genomföra en uppföljning kring medlemmarnas förutsättningar att delta i ledarskapssatsningen. Svaren som vi fick var nedslående. För även om många av de som går utbildningen är mycket nöjda – så tar allt för få kommuner chansen att vidareutbilda sina äldreomsorgschefer!

Chefer inom äldreomsorgen beskriver att de redan i dag har en mycket pressad arbetssituation och många gånger är ensamma i ledningsfunktion. De har helt enkelt inte möjlighet att vara borta från sin arbetsplats eller att utnyttja studiedagar som de har rätt till. Studierna måste rymmas inom den ordinarie arbetstiden, vilket blir ytterligare 25 procents arbete utöver en redan övertecknad heltid.

Trots att den tvååriga utbildningen sker på initiativ från regeringen, som satsat totalt 100 miljoner kronor på den, ger många arbetsgivare inte ledigt för studier. Cheferna får inte någon ersättare eller vikarie för studietillfällena, för inläsning eller för att göra inlämningsuppgifterna. Chefernas fritid möjliggör generellt sett inte studier på kvartsfart under två år. Flera ger uttryck för att de redan arbetar mer än heltid och att familjelivet är pressat. Den lediga tid som finns behövs till återhämtning. Ytterligare en orsak som anges som skäl att avstå från utbildningen, är att kommunen har ekonomi- och utbildningsstopp.

Regeringens utbildningssatsning beskrivs som bra och behövlig av både de chefer som har påbörjat utbildningen och de som har valt att avstå. Samtidigt framkommer sorg, frustration och dåligt samvete över att inte kunna delta. Flera av de chefer som påbörjat den tvååriga utbildningen i höst har redan hoppat av, eller ger uttryck för att de överväger att hoppa av. Många avstod från att söka redan när de insåg omöjligheten i förutsättningarna.

Till höstens utbildning, som var den första, sökte 930 personer. Alla erbjöds plats och 818 kom till start. Inte minst avhoppet på tolv procent redan från start ger anledning till oro och eftertanke nu när ansökningsprocessen inför vårens kursstart, som är den andra och sista, är inne på sluttampen. Är det samma chefer som är i bäst behov av regeringens satsning som erbjuds möjlighet att delta?

Vi befarar att svaret är nej. Risken finns att de chefer som konsekvent brottas med tuffa arbetsvillkor, åter tvingas avstå från vidareutbildning. FSO och Vision vill här göra klart att vi välkomnar att regeringen uppmärksammar cheferna inom äldreomsorgen. Dessa är, precis som äldreomsorgsminister Maria Larsson har markerat, en nyckelgrupp för att höja kvaliteten i verksamheten. Vad vår uppföljning ska ses som är en fingervisning om hur denna strategiskt viktiga grupp har det i sin yrkesvardag.

I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen en motsvarande utbildning för landets LSS-handläggare. Även det är en yrkesgrupp med tuffa arbetsvillkor, en hård vardag och olika förutsättningar beroende på vilken kommun de arbetar i. Vår önskan är att regeringen tar lärdom av satsningen på chefer inom äldreomsorgen.

Huvudprincipen bör vara att när regeringen identifierar ett nationellt behov av kompetensutveckling så bör alla utpekade också beredas möjlighet att delta. Via tillskjutna medel eller riktlinjer till kommunerna. I annat fall blir det den enskilda medarbetaren som får bära känslan av att inte räcka till.

Jim-Alex Minorsson Hirschi, ordförande Föreningen social omsorg

Annika Strandhäll, ordförande fackförbundet Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetLSSLSS-boenden

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev