söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Äldre måste få vara delaktiga i sin omsorg

Den här veckan publiceras en nationell sammanställning av resultaten från undersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017. I motsats till vad Krister Westerlund och Lena Breitner, Alzheimer Sverige, skrev i sin artikel är det många äldre personer som har både velat och kunnat besvara enkäten. I särskilt boende har 35 procent svarat antingen helt själva eller med hjälp av någon, exempelvis en anhörig. Bland de med hemtjänst är motsvarande andel 58 procent, skriver Stina Hovmöller, enhetschef för öppna jämförelser och Anna Ekendahl, utredare, Socialstyrelsen

Publicerad: 5 februari 2018, 13:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ÄldreSocialstyrelsenÄldreboende

REPLIK: Socialstyrelsen tycker att det är viktigt att den enskilde får möjlighet att uttrycka sin åsikt om den egna omsorgen, och den här undersökningen är en kanal för detta. Det motsäger inte att det viktigaste av allt är att äldre personer och deras anhöriga upplever att det finns möjlighet att föra en kontinuerlig dialog med vård- och omsorgspersonalen i sin vardag.

Vi är medvetna om att många med äldreomsorg har kognitiva funktionsnedsättningar, men det är viktigt att även de får en chans att göra sin röst hörd. Därför kan anhöriga och närstående också hjälpa till att besvara enkäten, om de upplever sig känna till hur deras äldre upplever sin vård och omsorg. Andelen svar som kommer från anhöriga och närstående redovisas, eftersom det kan vara en aspekt att ta hänsyn till när resultaten analyseras lokalt. Vi vet exempelvis att anhöriga generellt svarar lite mer negativt än om den enskilde svarar själv. De få enkäter som besvaras av personal sållas bort.

Det är också viktigt att komma ihåg att undersökningens syfte är att vara ett av flera underlag till verksamhetsutveckling. För att få en helhetsbild måste resultaten kompletteras med annan viktigt information som rapporterade avvikelser, uppgifter från kvalitetsregister, öppna jämförelser och synpunkter och förslag från de äldre och deras närstående.

Fördelarna med att genomföra en nationell undersökning är att kommuner och verksamheter kan medverka oberoende av ekonomiska resurser, och att resultaten dessutom blir jämförbara över hela landet. Detta bidrar i sin tur till ökad transparens. Det möjliggör även för kommuner och verksamheter att ta hjälp av varandra – särskilt eftersom det synliggörs att vissa kommit längre i sin verksamhetsutveckling än andra.

Socialstyrelsen jobbar kontinuerligt med att förbättra undersökningen på flera olika sätt. Vi är öppna för samarbete med forskare, brukarorganisationer samt intresseorganisationer och ser gärna att sådana kontakter tas med oss för att kunna öka kvaliteten för den enskilde.

Stina Hovmöller, enhetschef för öppna jämförelser, Socialstyrelsen

Anna Ekendahl, utredare, Socialstyrelsen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev