Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Äldreomsorg

Äldre får nedskärningar med regeringens politik

Regeringen och Äldreminister Åsa Regnér (S) fortsätter att bluffa om vänsterregeringens satsningar inom äldreomsorgen. Denna gång är bluffen dubbelriktad, skriver Cecilia Widegren och Margareta B Kjellin, riksdagsledamöter (M).

Publicerad: 14 januari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Äldre får nedskärningar – inte satsningar – med regeringens politik.


Ämnen i artikeln:

HemtjänstEkonomiÄldrevård

Regeringen och äldreminister Åsa Regnér (S) fortsätter att bluffa om vänsterregeringens satsningar inom äldreomsorgen och denna gång är bluffen dubbelriktad. För det första vill regeringen se höjd maxtaxa i hemtjänsten för våra äldre. Hur det påverkar äldres ekonomi behöver ansvarigt statsråd Åsa Regner (S) ställas till svars för. Regeringens beslut att höja maxtaxan i hemtjänsten för ungefär 80 000 äldre leder till att våra äldre får höjda avgifter på uppemot 2 500 kronor per år, vilket drabbar dem som behöver stödet mest.

Samtidigt talar regeringen och äldreministern om satsningar som i själva verket är omdisponeringar, det vill säga regeringen spar på äldre för att kunna tala om ”jättebra satsningar”. Regner försöker bluffa de äldre och äldreomsorgens personal genom att bland annat säga: 
”Jag tror att även kommunerna och de äldre håller med om det, eftersom nästan 1 miljard kronor redan betalats ut sedan årsskiftet”
(Källa: Riksdagens protokoll den 24 november 2015).

Regeringen väljer här återigen att inte beskriva verkligheten som den egentligen är. De satsningar som ansvarigt statsråd presenterade i vårpropositionen är i själva verket omflyttningar. I verkligheten har vänsterregeringen i år tagit tillbaka 940 miljoner kronor i äldreomsorgen av den ”satsade miljarden”, det vill säga det är inte en satsning utan en omdisponering. Vänsterregeringen sparar på äldre, och i retoriken fortsätter man att trumma ut ”miljardsatsningar”. Detta går att läsa i regeringens proposition på sidan 143. Det är ovärdigt mot äldre och medarbetare i äldreomsorgen att använda sig av sådan retorik och vem vill statsrådet lura, förutom sig själv?

För det andra går inte heller regeringens så kallade satsningar ihop med det egna vallöftet om ökad bemanning i äldreomsorgen. I verkligheten kan inte 60 miljoner kronor i år och 362 miljoner kronor till år 2018 räcka till 4 000 fler undersköterskor i landets 290 kommuner i äldreomsorgen. Förslagen är inte finansierade. Vi kan i dagsläget förutse att nya löftesbrott kommer att ske.

Vården och omsorgen står inför stora utmaningar och det krävs politiskt ansvar och handlingskraft, inte retorik. Trycket på vården och socialtjänsten i och med 80 000 nya asylsökande enbart de senaste två månaderna har fått Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att göra analysen att det föreligger risk för ”liv, hälsa, begynnande undanträngningseffekter samt samhällets funktionalitet”. Det betyder i klartext att det är en tidsfråga innan vi ser undanträngningseffekter.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) uttrycker den akuta situationen så här: ”Under den extrema situation som råder går det dock inte att fullfölja lagstiftningen”. Detta samtidigt som äldreministern står i riksdagens talarstol och berättar om miljardsatsningar som i själva verket är omdisponeringar och nedskärningar av påbörjade allianssatsningar som till exempel måltidslyftet för äldre samt äldreboendegarantin.

Löftesbrott kan man tala om även vad gäller vänsterregeringens beslut att höja maxtaxan i hemtjänsten. Ingenstans talade S, MP och V i valrörelsen om att de skulle höja avgifterna för äldre människor som behöver hemtjänst. Äldreminister Regnér (S) motiverar höjningen som följer:

”Regeringen har därför beslutat att lägga fram detta förslag som innebär en inkomstförstärkning för staten med 148 miljoner kronor”.

Vi moderater säger nej till denna avgiftshöjning. Vi har anslagit 148 miljoner kronor fullt ut finansierade för att kunna avvisa regeringens höjning av äldres avgifter i hemtjänsten. Alla äldre förtjänar bättre än så. Sluta lura våra äldre om satsningar som är omprioriteringar. Höj inte avgifter på service för mest behövande. Sverige kan mer.

Cecilia Widegren, riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson (M)

Margareta B Kjellin, riksdagsledamot Gävleborg (M), ledamot i Socialutskottet med fokus på äldrefrågor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev