Så har det politiska landskapet förändrats – utforska själv

Vinnare och förlorare i det glesa Sverigejämför själv

Sverigedemokraterna växer kraftigt i det glesbefolkade Sverige och Miljöpartiet har tappat sitt grepp om den svenska tätorten. Det är några av resultaten i Dagens Samhälles jämförelse av riksdagspartiernas valresultat i det täta och glesa Sverige. Här kan du själv utforska resultatet av vår unika granskning.

DS har analyserat alla Sveriges valdistrikt i samtliga allmänna val sedan 2009. Resultatet ger en inblick i var partiernas erövringar och förluster finns och hur det politiska landskapet har förändrats. Exempelvis har vi kunnat berätta hur Sverigedemokraterna erövrar Sveriges glesbygd från de etablerade partierna. Men det är inte bara SD:s framgångar som blir tydliga i granskningen.

Landets cirka 6 000 valdistrikt har delats in i tre grupper: glesbefolkade, mittemellan och tätbefolkade. Partiernas valresultat i de olika gruppindelningarna har sedan jämförts. I granskningen framkommer att Centerpartiet håller kvar sitt grepp om de glesa valdistrikten, samtidigt som partiet ökar i tätorten. Miljöpartiet har tappat sin starka position i tätorten till förmån för Vänsterpartiet. Socialdemokraternas tapp i väljarstöd gäller hela Sverige – partiet har problem över hela brädet.

 

I sambandsdiagrammet här nedan kan du själv jämföra partiernas valresultat i kommunvalen 2010-2018. Varje prick i diagrammet visar ett partis resultat i valdistrikten. Färgen visar vilket partis resultat pricken representerar. Ju längre till höger en prick befinner sig, desto mer glesbefolkade är valdistrikten. Ju högre upp en prick befinner sig, desto högre resultat fick partiet i fråga i distrikten. Du kan trycka på partiförkortningarna och byta parti att jämföra med. Du kan även välja vilket val du vill jämföra partierna i: kommunvalet, riksdagsvalet, landstingsvalet eller valet till Europaparlamentet. Trycker du på knapparna med årtal kan du växla mellan valåren och se hur partiernas valresultat förändrats runt om i Sverige de senaste 10 åren.

 

 

Grafen kan ses som en visualisering av det som ibland kallas den sociokulturella dimensionen av svensk politik: skillnaden mellan storstad och landsbygd, eller centrum–periferi. Vissa partier har tydligt positionerat sig i det rurala Sverige, andra i det centrala. Prickarna visar spridningen av partiernas väljarbas och var det starkaste stödet finns. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna och i viss mån även Liberalerna har alla ett relativt starkt stöd i tätorterna. Centerpartiet och Sverigedemokraterna har starkare stöd i glesbefolkade områden. Socialdemokraterna och i viss mån även Kristdemokraterna har ett mer jämnt fördelat stöd över hela spektrumet.

Men hur ser det ut i riksdags- och landstingsvalen? Eller valet till Europaparlamentet? Här nedan kan du jämföra alla partier i de olika valen.

 

 

 

 

Johan Ekman
Datajournalist