Regler för kommentarinlägg på Dagens Samhälle

Regler för kommentarinlägg på Dagens Samhälle

På Dagens Samhälles debattsajt eftersträvar vi en bred och seriös samhällsdebatt. Vi tror att många av våra läsare har intressanta kommentarer till våra debattörers inlägg eller till våra krönikor. Utnyttja gärna möjligheten att kommentera!

(Vill du hellre skriva en replik på debattinlägget? Läs mer här).

Huvudregeln för våra kommentarinlägg är enkel: Följ allmän lag och visa respekt för dina medmänniskor. Och följ våra villkor för kommentarinlägg nedan.

Observera: Kommentarerna förhandsgranskas inte. Du är själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentatorsfälten på www.dagenssamaälle.se. Artikelkommentarerna omfattas därmed inte av det utgivarskap enligt yttrandefrihetsgrundlagen som gäller för övriga delar av www.dagenssamhalle.se som endast kan ändras av redaktionen.

Genom att du skriver en kommentar godkänner du Regler för för kommentarinlägg på www.dagenssamhalle.se (denna sida). Det innebär att du därmed förbinder dig att följa dessa villkor och de regler som i övrigt gäller för inlägg. Det är därför viktigt att du läser igenom dessa noga innan du gör ett kommentarinlägg.

För att få rätten att publicera texter, bilder och/eller annat material på Kommentarsfälten, måste du registrera dig och lämna de uppgifter som begärs. Du förbinder dig att ge korrekta uppgifter om vem du är innefattande namn, som Dagens Samhälle efterfrågar och att dessa hålls uppdaterade. Dagens Samhälle kommer att lagra din IP-adress när du gör kommentarinlägg på Kommentarsfälten.

Du är själv ansvarig för det du låter publicera i Kommentatorsfälten. Dina kommentarinlägg förhandsgranskas inte av redaktionen och blir omedelbart fritt tillgängliga för samtliga läsare på hemsidan i och med att du låter publicera ditt inlägg.

Ingen förhandsgranskning

Dagens Samhälle övervakar kommentarerna i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Dagens Samhälle har ett upprätthållningssystem innefattande viss efterhandsgranskning för att hantera ovälkomna Kommentarinlägg. Läser du kommentarinlägg som strider mot dessa villkor eller om innehållet på något annat sätt är olämpligt har du möjlighet att anmäla Kommentarinlägget till Dagens Samhälle genom att klicka på knappen ”Anmäl kommentaren” i direkt anslutning till kommentarsinlägget.

Dagens Samhälle förbehåller sig rätten att ta bort Kommentarinlägg som exempelvis strider mot lag och/eller dessa villkor. Dagens Samhälle förbehåller sig också oinskränkt rätten att ta bort Kommentarinlägg från Kommentarsfälten som även på andra sätt bedöms stå i strid med det Dagens Samhälle står för och/eller vill förknippas med.

Innehållet i kommentarerna

Generellt gäller:
·         Dina inlägg ska vara sakliga och relevanta och inte avvika från ämnet
·         Dina inlägg ska ha en trevlig och civiliserad ton
·         Var kortfattad, max 500 tecken (vill du skriva längre, överväg då att istället skriva en replik till debattinlägget hos oss Läs mer här)
·         Du kan skriva max tre kommentarer per debattinlägg, sedan spärras din ip-adress till det specifika debattinlägget
·         Kommentera i ditt eget namn

Det här accepterar vi inte i kommentarsfälten:
·         Förtal, förolämpningar, kränkningar, hot, trakasserier, skvaller, lögner eller andra typer av personliga angrepp
·         Svordomar eller obscena ord
·         Rasistiska, pornografiska eller sexistiska yttranden
·         Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag exempelvis hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga hot, uppvigling, olaga våldsskildring, brott mot personuppgiftslagen 
·         Otillåten publicering av upphovsrättsskyddat material. Du får exempelvis inte återge annans upphovsrättsligt skyddade verk, såsom exempelvis en artikel eller fotografisk bild, om du inte har upphovsmannens samtycke.
·         Användande av inlägg som ett led i marknadsföring eller annars i kommersiellt syfte 
·         Länkar till webbplatser som står i strid mot lag eller har ett olämpligt innehåll.

Upphovsrätt och annan immaterialrätt

Du upplåter härigenom till Dagens Samhälle rätten att utan begränsning i tid fritt förfoga över Kommentarinläggen i Dagens Samhälles fortsatta verksamhet och att därvid göra erforderliga anpassningar och förändringar. Detta innebär bl a att du ger Dagens Samhälle rätten att kostnadsfritt framställa exemplar, lagra och därefter överfora hela eller delar av Kommentarinläggen, i ursprungligt eller redigerat skick, till allmänheten via Kommentarsfälten och/eller annan från tid till annan av Dagens Samhälle använd webbplats samt vidare publicera (framställa exemplar och sprida) sådant material i tidskriften Dagens Samhälle.

Du efterger härmed rätten att bli namngiven på Kommentarsfälten och andra sammanhang som Kommentarinläggen kan komma att användas och är införstådd med och godkänner att det kan ske ändringar och andra bearbetningar av Kommentarinläggen inför ett sådant nyttjande.

Du garanterar härmed att dina Kommentarinlägg inte utgör intrång i någon annans tillkommande rätt och fritt kan användas av Dagens Samhälle på sätt som framgår ovan.

Personuppgifter

Dagens Samhälle behandlar personuppgifter avseende de som registrerar sig för inloggning för Kommentarinlägg på Kommentarsfälten. Syftet med Dagens Samhälle behandling är att lagra och bearbeta informationen för att kunna sköta, administrera och kontrollera förehavanden inom ramen för Kommentarinläggen och dess innehåll och hantering.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Dagens Samhälle. Kontaktuppgifter: Nicklas Larson, digitalt utvecklingsansvarig, Dagens Samhälle, 08-452 7312 eller nl@dagenssamhalle.se.

Dagens Samhälles register kommer att innehålla de uppgifter som du själv registrerar samt information som är nödvändig för att fullgöra ändamålet med behandlingen av personuppgifterna. Uppgifter som kan komma att registreras är namn, E-post, IP-adress, samt användarnamn.

En gång per kalenderår har du rätt att kostnadsfritt begära besked om vilka uppgifter som Dagens Samhälle har registrerat. Sådan begäran kan endast göras skriftligen. Du äger vidare rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.