Politikernas Ekonomibok

Ny uppdaterad utgåva 2019

PEB

Ett måste för dig som förtroendevald

Om du är förtroendevald och vill åstadkomma något i politiken kan du inte bortse från ekonomi. På ett enkelt och lättbegripligt sätt ger Politikernas ekonomibok svar på många av de ekonomiska frågor som förtroendevalda måste ta ställning till. Boken kan självklart också läsas av dig som inte är politiker, men som vill veta mer om kommuners och regioners ekonomiska förutsättningar.

Ur innehållet:

• Vinster är ett måste. Kommuner och landsting har aldrig haft större resurser. Men de räcker inte för morgondagens behov.
• God ekonomisk hushållning och det kommunala balanskravet. Hur skarpt är det?
• Om varför resultat inte nödvändigtvis är direkt kopplat till resurser. Om att sätta upp mål, mäta och följa upp resultat.
• Investering är kärnverksamhet. Vad som ska byggas och inte byggas, ägas eller säljas, hör till lokalpolitikens största frågor.
• Om lån och skulder och deras konsekvenser.
• Befolkning är lika med pengar. Om skillnader i befolkningsstruktur och skattekraft, och hur det påverkar den kommunala ekonomin.
• Grundkurs i skatteutjämningssystemet
• Det kommunala företagandet. Hur fungerar det? Vad får bolagiseras, hur kan vinstöverföring gå till, vad säger lagen om styrning?
• Grundkurs i bokslutsanalys

För köp kontakta vår kundservice på kundservice@dagenssamhalle.se eller 08-452 73 10.

Rabatt ges på köp över 10 ex.

Köp boken här (295 kr exkl moms)