Sluta lappa och laga! Är det dags för ny lag för offentliga inköp?

Regeringen har under den gångna mandatperioden tillsatt en utredning om hur LOU kan förenklas och i april presenterades SOI:s förslag till ny upphandlingslagstiftning under tröskelvärdena. Bägge förslagen diskuteras av en panel med kunniga och engagerade personer från alla läger. 

Inköpsdagen