"Skolpersonal får ingripa men inte bestraffa"

Får störande elever skadestånd om läraren ingriper? Vad anser Skolinspektionen att lärare inte får göra? Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Cecilia Granestrand. Från Almedalen 2019.

Almedalen