Så hanterar du utmaningen med nyrekrytering till den offentliga sektorn

Emma Lindén, kundansvarig offentlig sektor på medarbetarportalen Benify, ser den stora utmaningen med att rekrytera till den offentliga sektorn. SKL senaste rekryteringsrapport visar att 500 000 nya medarbetare behöver rekryteras till välfärden under de kommande tio åren. Emma Lindén tror att en dellösning kan vara ny teknik likt digitalisering som kan minska antalet som behöver anställas.

Stora Samhällsgalan
Rekrytering